Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Kulttuuri ja luovat alat | 28.7.2017 |
Rahoitushaku luovien alojen yrityshautomoverkostojen kehittämiseen

EU:n pk-yritysten toimintapuitteiden parantamista tavoitteleva COSME-ohjelma on avannut haun liittyen luovien alojen yrityshautomoverkostojen kehittämiseen. Haun tavoite on rahoittaa projekteja, joiden tuloksena edistetään kulttuuria, luovia aloja ja teknologiaa (tai muuta relevanttia osaamista) yhdistelevien yritysten syntyä tai niiden kasvua. Erityisesti tämän nähdään tapahtuvan yrityshautomotoiminnan kautta, joka tarjoaa luontevan mahdollisuuden sektorit yrittävälle yhteistyölle ja vuoropuhelulle.

Haku jakaantuu kahteen osaan, joista toiseen projektin on liityttävä:

1) Matkailu (haun budjetti 1 milj €)

2) 'FashionTech', eli teknologian ja muodin risteys (haun budjetti 1,6 milj €)

Projektien tulee:

  • Vahvistaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä yrityshautomoiden, kiihdyttämöjen, laboratorioiden ja muiden relevanttien toimijoiden kesken useampien EU-maiden kesken. Partnereiden valinnassa on otettava huomioon EU-tason arvoketjut järkevällä tavalla.
  • Tuettavat tiettyä määrää startup- tai pk-yrityksiä


Haku on yksivaiheinen ja se sulkeutuu 19 lokakuuta 2017.

Lisätietoja:

Hakusivu matkailuosiolle

Hakusivu Fashiontech-osiolle