Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Maaseudun kehittäminen| 18.08.2016 |

EU-tasolla meneillään paljon ruokatuotantoon ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa

Ruokatuotantoon ja -turvallisuuteen liittyen tapahtuu parhaillaan paljon EU-tasolla – tässä sähkeessä kerrotaan lyhyesti:

  1. Komission Food Research Area – aloitteesta
  2.  Food 2030-tapahtumasta
  3. Kesäkuun lopun infopäivän tuloksista liittyen ruokatuotannon turvallisuuteen, siniseen kasvuun, maaseudun uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin sekä EU:n biotalouteen

´Food Research Area´- aloite

Komissaari Carlos Moedaksen aloite ´Food Research Area´ tuo yhteen ruoantuotantoon liittyvän tutkimuksen ja innovaatiot. Aloitteen tarkoituksena on vähentää nälänhätää ja aliravitsemusta, keskittyen ruokaturvallisuuteen ja ruokavaliosta johtuviin sairauksiin sekä edesauttaa terveellisen ja kestävän elämäntavan omaksumista. Tavoitteena on myös alkutuotannon kehittäminen kestävämpään suuntaan ja kiertotalouden periaatteiden toimeenpano ruokajärjestelmissä sekä lisätä innovaatiota ja kehittää markkinoita.

Euroopan komissio on julkaissut vastikään aiheeseen liittyvän strategian ´Strateginen lähestymistapa EU:n maatalousalan tutkimukseen ja innovointiin´. Lisäksi Komission älykkään erikoistumisen alustalle on perustettu ruoantuotantoon keskittyvä ryhmä (S3 Agri-food), joka on perustettu nopeuttamaan yhteisiä investointihankkeiden kehittymistä EU:ssa ja rohkaisemaan sekä tukemaan alueidenvälistä yhteistyötä. Tarkoituksena on, että EU:n jäsenvaltiot ja alueet voisivat toimeenpanna tehokkaammin omia älykkään erikoistumisen prioriteettejaan maatalous - ja elintarvikealalla.

FOOD 2030 – tapahtuma, jossa komissio esittelee FOOD 2030 tutkimus- ja innovointi politiikan tilannekatsauksen, järjestetään 12.–13.10.2016 Brysselissä. FOOD 2030 -tapahtumassa esitellään myös EU:n innovatiivisia tutkimusprojekteja, start-up-yrityksiä ja elintarviketeknologioita.

Horizon 2020 Societal Challenge 2 - infopäivän 27.–29.6.2016 kaikki esitykset ja nauhoitukset löytyvät nyt verkosta. Infopäivässä käsiteltiin ruokatuotannon turvallisuutta, sinistä kasvua, maaseudun uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatiota sekä EU:n biotalouteen liittyviä hakuja.

Lisätietoja:

´Strateginen lähestymistapa EU:n maatalousalan tutkimukseen ja innovointiin´

FOOD 2030 - tapahtumasivu

Horizon 2020 Societal Challenge 2 - tapahtumasivu