Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Kulttuuri ja luovat alat | 20.4.2016

ERRIN pyytää toimijoita vastaamaan kyselyyn luovien ja design -alojen kehittämiseksi

ERRIN-verkoston Design & Creativity -työryhmä haluaa edistää dialogia luovien ja design -alojen toimijoiden sekä näitä aloja tukevien eurooppalaisten instituutioiden, kuten BEDAn ja ECCIAn, välillä. Dialogin tarkoituksena on viedä esimerkiksi EU:n Design Daysillä käytävää keskustelua eteenpäin ja lopulta luoda foorumi, jossa eri alojen ja alueiden toimijat voivat jakaa näkemyksiään designin ja luovuuden tukemisesta.

Foorumin avulla on tarkoitus kehittää dynaaminen yhteisö, joka ylläpitää luovien ja design -alojen toimijoiden läheistä, kansainvälistä yhteistyötä. ERRINin Design & Creativity -työryhmän tehtävänä on tukea yhteisön toimintaa järjestämällä tapaamisia ja tuomalla toimintaan mukaan Euroopan komission ja muiden organisaatioiden relevantteja toimijoita.

Viedäkseen dialogia oikeaan suuntaan, ERRIN pyytää kaikkia aiheesta kiinnostuneita toimijoita vastaamaan tekemäänsä kyselyyn aiheesta viimeistään 6. toukokuuta 2016 mennessä. Kyselystä saadulla palautteella voidaan design-toimijoiden yhteisön kehitys saada alulle. Kyselyyn vastaaminen ei sitouta toimintaan, vaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Kyselystä saatuja tuloksia esitellään EU:n Design Days 2016 -tapahtumassa syyskuussa.

Lisätietoja:

Linkki kyselyyn