Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Maaseudun kehittäminen | 26.2.2016

Infotapahtuma EIT:n vuoden 2016 hausta uusiksi Osaamis- ja innovaatioyhteisöiksi

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti järjesti 18. helmikuuta 2016 infotapahtuman vuoden 2016 hausta uusiksi Osaamis- ja innovaatioyhteisöiksi eli KICeiksi (Knowledge and Innovation Community). KICit ovat laajoja eurooppalaisia verkostoja, jotka tuovat yhteen yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja. Nämä toimivat yhdessä luoden hedelmällistä maaperää innovaatioille ja sitä kautta uudelle kasvulle. KICit keskittyvät tiettyyn toimialaan ja jo olemassa olevat KICit toimivat esimerkiksi terveyden ja energian alalla. Nyt vuoden 2016 haussa haetaan uusia KICejä edistämään innovaatioita ruoantuotannossa (EIT Food) ja teollisuudessa (EIT Manufacturing). Haku on avoinna ja päättyy 14. heinäkuuta 2016.

EIT Foodin tavoitteena on vastata kasvavan väestön ja toisaalta rajallisen viljeltävän maapinta-alan luomiin haasteisiin rakentamalla kestävä ja turvallinen maailmanlaajuinen ruoantuotannon ekosysteemi. EIT Manufacturing puolestaan keskittyy kehittämään korkean arvonlisäyksen teollisuustuotantoa, jotta Euroopan kilpailukyky voidaan taata myös tulevaisuudessa. Lisäarvoa luodaan parantamalla tuotantoprosesseja, kehittämällä uusia palvelukonsepteja ja onnistuneella tuotteistamisella ja brändäämisellä.

EIT:llä on ohjelmaa varten jopa 2,4 miljardin euron budjetti, jonka avulla tuetaan KICejä heidän ensiaskelissaan innovaatioista markkinoille. Alkuvaiheen jälkeen EIT:n rahoitus vähitellen pienenee, kun KICit kypsyvät ja heidän ideansa konkretisoituvat ja saavuttavat markkinoita. KICiksi tullaan valitsemaan yksi konsortio kumpaankin osa-alueeseen, joten kyseessä ei ole varsinaisesta uudesta rahoitusohjelmasta. KICien tarkoituksena on lanseerata uusia ideoita, joiden rahoituksessa EIT auttaa alkuvaiheessa, mutta tavoitteena on, että projektin kokonaisrahoituksesta 25 % tulee EIT:ltä ja loput muista rahoituslähteistä. Siksi onkin erittäin tärkeää, että konsortiolla on hakemuksessaan selvästi esitelty, kuinka rahoitusta tavoitellaan myös muista lähteistä.

Lisätietoja:

Tapahtuman muistio

Hakukuulutus EIT:n nettisivuilla

Erityisasiantuntija Sointu Räisänen