Jos kuvat eivät näy, lue viesti selaimessasi tästä
UUTISKIRJE | 18.12.2015

28.-29.01.2016 | 09:00

Kestävä ja saavutettava turismi -konferenssi ja työpajapäivä Brysselissä

Lue lisää


10.02.2016 | 09:15

Eurooppalaisen vesialan innovaatiokumppanuuden 3. vuosikonferenssi Hollannissa

Lue lisää


 

Eu-politiikka

Aluekomissaari Corina Creţu tapasi aluetoimistojen edustajia Brysselissä
Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Creţu kertoi EU:n aluepolitiikan ajankohtaisista asioista aluetoimistojen edustajille 30.11. järjestetyssä tilaisuudessa. Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) ohjelmakausi 2014–2020 on lähtenyt jo hyvän aikaa sitten käyntiin, mutta myös ohjelmakaudelta 2007–2013 on vielä varoja käyttämättä. Creţu huomautti niiden käytössä tulevan kiire, sillä ne tulisi hyödyntää vielä ennen vuoden 2015 loppua. Komission aluepolitiikan pääosaston ensi vuoden prioriteetteihin kuuluukin sen kartoittaminen, miten ERI-rahastojen hyödyntäminen tehtäisiin helpommaksi paikallisille toimijoille.
Lue lisää
 
Euroopan komissio hyväksyi uuden kiertotalouspaketin
Uuden kiertotalouspaketin avulla komissio pyrkii edistämään EU:n kilpailukykyä, luomaan työpaikkoja ja tukemaan kestävää kasvua. Kiertotaloudessa on kyse jätteen vähentämisestä ja ympäristön suojelusta, mutta myös perustavanlaatuisesta ajattelutavan muutoksesta. Komission mukaan kiertotalouspaketti auttaa eurooppalaisia yrityksiä ja kuluttajia siirtymään vahvempaan ja toimivampaan kiertotalouteen, jossa resursseja käytetään aiempaa kestävämmällä tavalla. Kiertotalouspaketti käsittää koko prosessin tuotannosta ja kulutuksesta jätehuoltoon sekä uusioraaka-aineiden markkinointiin. Lue lisää
 
Euroopan matkailupäivä 2015 kokosi yhteen turismisektorin asiantuntijat
Euroopan komissio järjesti vuosittaisen Euroopan matkailupäivän 16. joulukuuta Brysselissä. Tämän vuoden tapahtuma ´Motion of Europe as a quality competitive tourism destination' keskittyi siihen, miten Euroopasta voitaisiin kehittää entistä parempi ja kilpailukykyisempi turismikohde, erityisesti laatua, turvallisuutta ja houkuttelevuutta vaalimalla. Lue lisää
 

tutkimus- ja innovaatiotoiminta

Esittelyssä Horisontti 2020 Yhteiskunnalliset haasteet 6 ja COSME -ohjelman ehdotuspyyntöjä ja tilannekatsaus
ERRIN:in Design & Creativity -työryhmä järjesti 4. marraskuuta 2015 Brysselissä tilaisuuden, jossa esiteltiin ehdotuspyyntö Horisontti 2020 Yhteiskunnalliset haasteet 6 -työohjelmasta sekä tilannekatsaus COSME-ohjelman vuoden 2016 työohjelmasta. Esittelijöinä toimivat Tuomas Nousiainen (DG RTD) ja Carlo Corazza (DG GROWTH). Lue lisää
 
Korkeakoulutukselle suunnattujen Erasmus+ -toimien hakuajat ja infotilaisuudet
Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan unionin korkeakouluille suunnattu vaihto- ja yhteistyöohjelma vuosille 2014–2020. Ohjelman avulla edistetään korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Ohjelman kautta tuetaan liikkuvuustoimien lisäksi erilaisia korkeakoulutuksen yhteistyö- ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on lisätä koulutussektorin innovaatioita, työelämärelevanssia ja hyvien käytäntöjen jakamista. Lue lisää
 
Koonti menneistä ja tulevista Horisontti-tapahtumista hankevalmistelun tueksi
Euroopan komissio julkaisi lokakuussa 2015 Horisontti 2020 -työohjelman vuosille 2016–2017. Samanaikaisesti avattiin useita työohjelman sisältämiä ehdotuspyyntöjä. Uuden työohjelman tarjoamat rahoitusmahdollisuudet ovat moninaisia. Valikoimasta löytyy muun muassa erityyppisiä ehdotuspyyntöjä, julkisiin hankintoihin liittyviä mahdollisuuksia ja erilaisia Horisontti-palkintoja. Näiden toimien kautta katetaan yhteensä lähes 600 eri aihealuetta. Lue lisää
 
Muistio Horisontti 2020 -ohjelman energiatehokkuushakujen infopäivästä
Euroopan komissio järjesti 8.12. infopäivän energiatehokkuuteen liittyviä hakuja koskien. Energiatehokkuus sisältyy Horisontti 2020 Yhteiskunnalliset haasteet teemaan 3, ´Turvallinen, puhdas ja tehokas energia´. Komission energiapolitiikan ytimessä on kuluvan vuoden helmikuussa lanseerattu energiapoliittinen toimenpideohjelma, energiaunioni, jonka avulla pyritään takaamaan eurooppalaisille turvallisempaa, edullisempaa ja ilmastoystävällisempää energiaa. Energiatehokkuuteen liittyvät haut ovat olennainen työkalu energiaunionin toimeenpanoa ja tavoitteita toteutettaessa. Lue lisää
 
EIP-AHA:n tulevaisuudennäkymät innovaatiokumppanuuden vuosikonferenssin keskiössä
Aktiivisen ja terveen ikääntymisen eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIP-AHA) neljäs sidosryhmäkonferenssi järjestettiin Brysselissä 9.–10.12. Ensimmäisenä konferenssipäivänä kuultiin digitaalitalous- ja yhteiskuntakomissaari Günther Oettingerin avauspuheenvuoro, ja käytiin paneelikeskustelua aktiivisen ja terveen ikääntymisen innovaatiotoiminnasta ja kehitysnäkymistä. Toisena konferenssipäivänä syvennyttiin innovaatiokumppanuuden keskeisten toimeenpanijoiden, eli toimintaryhmien (Action Group), tähänastisiin saavutuksiin ja käytiin läpi ryhmien tulevaisuudensuunnitelmia. Lue lisää
 
Raaka-aineiden innovaatiokumppanuuden konferenssi järjestettiin Brysselissä
Euroopan komissio järjesti yhdessä ´Knowledge and Innovation Community (KIC) on Raw materials´ (EIT Raw Materials), kanssa kolmannen vuosittaisen korkeatasoisen kaksipäiväisen raaka-ainekonferenssin 9. – 10. joulukuuta 2015 Brysselissä. Tapahtumassa esiteltiin niitä saavutuksia ja kehitystä, mitä Innovaatiokumppanuuden (European Innovation Partenrship EIP) kautta on saavutettu ja luotiin katsaus EIP:n tarjoaman yhteistyön tulevaisuudelle. Muistion tapahtumasta löydät lisätiedoista. Lue lisää
 

muuta ajankohtaista 

Syksyn koordinaattoreiden harjoittelujakso päättyy 
Tämän uutiskirjeen myötä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto kiittää syksyn koordinaattoreita Julia Jokelinia ja Saara Kuittista heidän työpanoksestaan kuluneen syksyn aikana ja toivottaa heille menestystä tulevilla työurilla. Uudet koordinaattorit aloittavat työnsä tammikuussa 2016. 
 

avoimet ehdotuspyynnöt ja kilpailut 

Parhaita menetelmiä arvioida EU:n koheesiopolitiikan vaikutuksia etsitään kilpailun avulla - kilpailuehdotukset palautettava 31. joulukuuta mennessä Lue lisää
 
Vuoden 2017 Euroopan yrittäjyysalueiden (EYA) haku on käynnistynyt - haku auki 18. maaliskuuta 2016 saakka! Lue lisää
 
Vuoden 2016 Erasmus+ Sport -haut nyt auki - hakuajat päättyvät 21. tammikuuta ja 12. toukokuuta Lue lisää
 
Erasmus+ -ohjelman vuoden 2016 ehdotuspyyntö avattu - useita hakuaikoja  Lue lisää
 
Horisontti 2020 innovaatiopalkintokilpailuja avoinna Lue lisää
 
Avoinna olevat Horisontti 2020 -haut löydät osallistujaportaalista  Lue lisää
 

julkiset kuulemiset

Julkinen kuuleminen Euroopan unionin korkeakoulutuksen nykyaikaistamissuunnitelmasta - vastaa 29. helmikuuta 2016 mennessä!
Lue lisää
 
Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset löydät täältä.
 

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston väki toivottaa yhteistyökumppaneilleen hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2016! 

Seuraavan tiedotteen julkaisemme tammikuun lopussa, sillä välin lisää ajankohtaisia asioita ja uutisia löydät verkkosivuiltamme.

 
Jos et enää halua vastaanottaa uutiskirjettä, napsauta tästä