Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Matkailu | 18.12.2015

Euroopan matkailupäivä 2015 kokosi yhteen turismisektorin asiantuntijat

Euroopan komissio järjesti vuosittaisen Euroopan matkailupäivän 16. joulukuuta Brysselissä. Tämän vuoden tapahtuma ´Motion of Europe as a quality competitive tourism destination' keskittyi siihen, miten Euroopasta voitaisiin kehittää entistä parempi ja kilpailukykyisempi turismikohde, erityisesti laatua, turvallisuutta ja houkuttelevuutta vaalimalla. Tapahtumassa oli runsaasti korkeatasoisia puhujia erityisesti komissiosta, mutta myös useista eri matkailualan yrityksistä.

Vuonna 2014 Eurooppaan saapui 581 miljoonaa turismia, mikä tekee Euroopasta maailman suosituimman turistikohteen. Tämä saattaa kuitenkin hyvin helposti muuttua tulevaisuudessa. On laskettu, että turismin määrä maailmalla tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2030 mennessä. Euroopan tulisikin nyt markkinoida itseään entistä paremmin etenkin Euroopan ulkopuolelle, niin kutsuttuihin kolmansiin maihin. Jotta Eurooppa saataisiin pysymään tulevaisuudessakin suosituimpana matkailukohteena, tulee Euroopan saada itselleen enemmän näkyvyyttä markkinoimalla itseään, tekemällä laajempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, ohjaamalla enemmän rahaa matkailuhankkeisiin ja -koulutukseen, järjestää erilaisia kampanjoita sekä parantaa saavutettavuutta. Euroopan valttikortteina voidaan nähdä eksoottisuus, vaihtelevuus, kulttuuriperintökohteet ja laadukas tarjonta.

Tapahtuman aikana pidettiin neljä korkeatasoista paneelikeskustelua. Ensimmäisessä paneelikeskustelussa vaihdettiin näkemyksiä siitä, miten Euroopan komissio, jäsenvaltiot ja alueet parhaiten pystyisivät takaamaan Euroopan suosion matkailukohteena. Yhteistyö, saavutettavuus, rahoituksen lisääminen, rajojen poistaminen, aggressiivisempi markkinointi sekä yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä nousivat keskiöön. Päivän toisessa paneelikeskustelussa matkailuyritysten edustajat esittelivät omat markkinointistrategiansa ja ehdottivat toimintamallien adaptoimista mahdollisesti jopa koko Euroopan Unionin tasolle. Jokaisessa yritysesittelyssä painotettiin digitaalisuden, yhteistyön, informaation, nettisivujen ja erilaisten laskentataulukkojen tärkeyttä. Päivän kolmannessa paneelikeskustelussa pohdittiin turismisektorin yhteyttä luoviin aloihin ja kulttuuriin. Viimeisessä paneelikeskustelussa keskityttiin siihen, miten pk-yritysten näkyvyyttä kaukomarkkinoilla (Yhdysvallat, Aasia, Australia ym.) saataisiin lisättyä. Pk-yritysten tukeminen saattaa hyvinkin olla ratkaisu siihen, että tulevaisuudessa Eurooppa saadaan pidettyä maailman suosituimpana turismikohteena.

Euroopan matkailupäivän 2015 esitykset tulevat tapahtuman verkkosivuille lähitulevaisuudessa. Sieltä voi lukea tarkemmin päivän esityksistä ja aiheista, katsoa paneelikeskustelut ja saada vinkkejä EU:n tarjoamiin rahoituksiin matkailuun liittyen. Matkailupäivän esityksiä odotellessa voi tutustua Euroopan komission matkailuyksikön sivuihin GROWTH - Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. Lisätietoja voi halutessa kysellä myös toimistomme erityisasiantuntija Janika Luukiselta.

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut
GROWTH - Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Erityisasiantuntija Janika Luukinen