Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 15.12.2015

Muistio Horisontti 2020 -ohjelman energiatehokkuushakujen infopäivästä

Euroopan komissio järjesti 8.12. infopäivän energiatehokkuuteen liittyviä hakuja koskien. Energiatehokkuus sisältyy Horisontti 2020 Yhteiskunnalliset haasteet teemaan 3, ´Turvallinen, puhdas ja tehokas energia´. Komission energiapolitiikan ytimessä on kuluvan vuoden helmikuussa lanseerattu energiapoliittinen toimenpideohjelma, energiaunioni, jonka avulla pyritään takaamaan eurooppalaisille turvallisempaa, edullisempaa ja ilmastoystävällisempää energiaa. Energiatehokkuuteen liittyvät haut ovat olennainen työkalu energiaunionin toimeenpanoa ja tavoitteita toteutettaessa.

Vuosien 2016–2017 työohjelmassa energiatehokkuuden edistämiseen on osoitettu yhteensä 194 miljoonaa euroa. Energiatehokkuuteen liittyvät aiheet keskittyvät viiteen teemaan: kuluttajien aktivointiin, rakennuksiin, lämmitykseen ja jäähdytykseen, teollisuuteen ja tuotteisiin sekä kestävän energiantuotannon ja -käytön rahoittamisen tehostamiseen.

Työohjelman ehdotuspyynnöillä etsitään hankkeita, jotka voivat olla joko tutkimus- ja innovaatiotoimintaa (Research and Innovation Actions, RIA), innovaatiotoimintaa (Innovation Action, IA) tai koordinaatio- ja tukitoimintaa (Coordination and Support Actions, CSA). Energiateemaan liittyviä RIA- ja IA-aiheita käsiteltiin aiemmin syksyllä, 14.–15.9., pidetyssä infopäivässä. RIA- ja IA-aiheiden hakuaika päättyy 21.1.2016. Joulukuun infopäivässä keskityttiinkin vain CSA-aiheisiin, joiden hakuaika umpeutuu 15.9.2016.

Liitteenä olevassa muistiossa on koonti infopäivästä. Lisäksi muistiosta löytyvät linkit, joiden kautta voi tutustua infopäivän materiaaleihin.

Lisätietoja:

Infopäivän muistio

Erityisasiantuntija Sointu Räisänen