Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 1.12.2015

Aluekomissaari Corina Creţu tapasi aluetoimistojen edustajia Brysselissä

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Creţu kertoi EU:n aluepolitiikan ajankohtaisista asioista aluetoimistojen edustajille 30.11. järjestetyssä tilaisuudessa. Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) ohjelmakausi 2014–2020 on lähtenyt jo hyvän aikaa sitten käyntiin, mutta myös ohjelmakaudelta 2007–2013 on vielä varoja käyttämättä. Creţu huomautti niiden käytössä tulevan kiire, sillä ne tulisi hyödyntää vielä ennen vuoden 2015 loppua. Joillakin jäsenmailla on ollut ylipäätään suuria hankaluuksia ERI-rahastojen käyttämisessä, ja Creţu onkin vieraillut tiimeineen näissä maissa saadakseen tarkemman kuvan siitä, mikä prosessissa aiheuttaa ongelmia. Erityisesti pk-yritysten on ollut vaikea päästä ERI-rahoituksen piiriin.

Komission aluepolitiikan pääosaston ensi vuoden prioriteetteihin kuuluukin sen kartoittaminen, miten ERI-rahastojen hyödyntäminen tehtäisiin helpommaksi paikallisille toimijoille. Tavoitteena on tehdä ERI-rahoituksesta yksinkertaisempaa, joustavampaa ja tehokkaampaa. Komissio on perustanut korkeatasoisen työryhmän selvittämään yksinkertaistamisen ja hallinnollisen monimutkaisuuden vähentämisen mahdollisuuksia (High Level Group of Independent Experts on Monitoring Simplification for Beneficiaries of the European Structural and Investment Funds). Myös alueiden toimijoilta ja muilta asianosaisilta toivotaan näkemyksiä siitä, kuinka rahastojen hyödyntämistä voitaisiin yksinkertaistaa. Komission internet-sivuilta löytyy lomake palautteen antamista varten.  

Rahastojen joustavuuden osalta Creţu toi esimerkin ERI-rahastojen varojen hyödyntämisestä käsillä olevan Euroopan pakolaiskriisin hoitamisessa: ERI-varoja on käytetty muun muassa välttämättömimmän infrastruktuurin kuten liikuteltavien sairaalojen hankkimiseen. Creţu sanoi komission pyrkivän etsimään jatkossa yhä enemmän joustavia tapoja kanavoida rahoitusta vastaavanlaisissa akuuteissa tilanteissa.  

Tilaisuuden lopuksi muutamat aluetoimistojen edustajat esittivät esimerkkejä aluekehitysvaroin toteutetuista hankkeista. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja Kari Aalto esitteli oululaisen tulostettaviin älyteknologioihin keskittyneen PrintoCent-yhteisön toimintaa.

Lisätietoja:

High Level Group monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds

Simplify ESIF - palautelomake

PrintoCent