Jos kuvat eivät näy, lue viesti selaimessasi tästä
UUTISKIRJE | 30.11.2015
TAPAHTUMIA

08.12.2015 | 09:30

Infopäivä: Horisontti 2020 Yhteiskunnalliset haasteet 3 – Energiatehokkuuteen liittyvät ehdotuspyynnöt

Lue lisää


16.12.2015 | 09:00

Euroopan matkailupäivä 2015

Lue lisää


 

EU-politiikka

Komissio on hyväksynyt työohjelman vuodelle 2016
Euroopan komissio hyväksyi vuotta 2016 koskevan työohjelmansa lokakuun lopulla. Työohjelma perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa käytyyn vuoropuheluun, ja se luo raamit seuraavan vuoden aikana tehtäville toimille. Vuoden 2016 työohjelma jatkaa komission kymmenen poliittisen painopisteen toteuttamista. Lue lisää
 
'Aluekehitys muuttuvalla arktisella alueella' Arctic Futures Symposium -tapahtuman teemana
International Polar Foundation kumppaneineen järjesti marraskuun puolivälissä Arctic Futures Symposium -tapahtuman Brysselissä viidettä kertaa. Kaksipäiväisessä tapahtumassa kuultiin arktisten teemojen asiantuntijoita monelta eri sektorilta. Paikalla oli muun muassa Arktisen neuvoston jäsenmaiden suurlähettiläitä (Senior Arctic Official), tutkijoita sekä järjestö- ja yksityissektorin edustajia. Tämän vuoden tapahtuman otsakkeena oli alueellinen kehitys muuttuvalla arktisella alueella (Regional Development In a Changing Arctic). Lue lisää 
 

Tutkimus- ja innovaatiotoiminta 

Konferenssi Euroopan matkailualan koulutuksen arviointitutkimuksesta Brysselissä 
Euroopan komissio järjesti yhdessä NECSTouR:n (Network of European Regions for a Sustainable and Competetive Tourism) ja CSES (Strategy & Evaluation Services) kanssa lokakuussa konferenssin Euroopan matkailualan koulutuksen arviointitutkimuksesta ja siinä saavutetuista tuloksista. Arviointitutkimuksen tilaajana oli Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto (DG GROW) ja tutkimus kattoi Euroopan unionin kaikki jäsenvaltiot. Lue lisää
 
Copa-Cogecan biomassaketjuihin keskittyvä tapahtuma Brysselissä - öljyvapaa Pohjois-Karjala 2030 esillä
Maanviljelijöiden ja osuuskuntien eurooppalainen kattojärjestö Copa-Cogeca järjesti Brysselissä 16.11.2015 biomassaketjuihin keskittyvän työpajan. Tilaisuudessa kerrottiin useiden eurooppalaisten esimerkkien ja projektien kautta, kuinka biomassaketjujen kehittäminen vaikuttaa positiivisesti mm. alueiden työllisyys- ja talouskehitykseen. Itä- ja Pohjois-Suomea edusti tilaisuudessa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen, joka puhui Itä- ja Pohjois-Suomen ponnisteluista kohti biotaloutta ja P-Karjalan tavoitteista olla öljyvapaa maakunta vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää 
 
Infopäivä esitteli Horisontti 2020  'Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne' -ehdotuspyyntöjä
Euroopan komissio järjesti marraskuun alussa infopäivän Horisontti 2020 Yhteiskunnalliset haasteet 4 -teeman ehdotuspyyntöjä koskien. Uusi työohjelma vuosille 2016–2017 julkaistiin lokakuun puolivälissä. "Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne" -työohjelma käsittää kolme ehdotuspyyntöä, jotka sisältävät yhteensä 55 aihetta. Lue lisää
 
Horisontti 2020 Yhteiskunnalliset haasteet 6 -teeman työohjelma esittelyssä infopäivillä 
Euroopan komissio ja Net4Society-verkosto järjestivät lokakuun lopulla infopäivän Yhteiskunnalliset haasteet 6 -teeman (´Eurooppa muuttuvassa maailmassa: osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat´) ehdotuspyyntöjä koskien. Teeman työohjelma pyrkii vastaamaan unionin ajankohtaisiin ongelmiin: rajojen sisällä erityisesti ihmisten välinen kasvava eriarvoisuus aiheuttaa monenlaista huolta; toisaalta ulkoinen epävakaus, kuten Ukrainan kriisi sekä radikaalin islamismin nousu unionin ulkorajoilla on asettanut paineita myös EU:lle. Radikalismiin ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ovatkin läpileikkaavina teemoina useissa työohjelman aiheissa. Lue lisää
 
EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus ja rahoitusohjelmatietoutta Oulussa 15. joulukuuta 
Centrum Balticum -säätiön, Oulun kaupungin ja ulkoministeriön järjestämässä sidosryhmätilaisuudessa keskustellaan EU:n Itämeri-strategiasta pohjoisen Suomen näkökulmasta: kuinka strategia kytkeytyy juuri Suomen pohjoisten alueiden kehityshaasteisiin ja -mahdollisuuksiin? Tapahtumassa on myös asiantuntijoita esittelemässä EU:n rajat ylittävän yhteistyön ohjelmia. Lisäksi osallistujien on mahdollisuus saada asiantuntijoilta henkilökohtaista neuvontaa rahoitukseen ja hankevalmisteluun liittyen. Lue lisää
 

avoimet ehdotuspyynnöt ja kilpailut 

Sosiaalisen innovoinnin Horisontti-palkinnon avulla etsitään ratkaisuja ikääntyvän väestön tuomiin haasteisiin - osallistu kilpailuun 17. joulukuuta mennessä 
Lue lisää 
 
Parhaita menetelmiä arvioida EU:n koheesiopolitiikan vaikutuksia etsitään kilpailun avulla - kilpailuehdotukset palautettava 31. joulukuuta mennessä Lue lisää
 
Vuoden 2017 Euroopan yrittäjyysalueiden (EYA) haku on käynnistynyt - haku auki 18. maaliskuuta 2016 saakka!
Lue lisää
 
Erasmus+ -ohjelman vuoden 2016 ehdotuspyyntö avattu - useita hakuaikoja
Lue lisää
 
FIWARE Accelerator -ohjelman rahoitushaut yrityksille sähköisten sovellusten kehittämiseen ovat auki. Hakuaikoja on useita. Lue lisää
 
Horisontti 2020 Innovaatiokilpailuja avoinna. Lue lisää
 
Avoinna olevat Horisontti 2020 -haut löydät osallistujaportaalista. Lue lisää
 

muuta ajankohtaista 

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto kehittää englanninkielisiä verkkosivujaan 
EU-toimisto kehittää verkkosivujensa englanninkielistä osiota ja on julkaissut sivuilla jokaisesta maakunnasta kuvauksen, joka pohjautuu alueen osaamiseen ja älykkään erikoistumisen painopisteisiin. Kuvauksiin pääsee tutustumaan täältä. 
 

julkiset kuulemiset

Julkinen kuuleminen raja-alueiden välisten esteiden poistamisesta - vastaa 21.12 mennessä Lue lisää
 
Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset löydät täältä.
 
Seuraavan tiedotteen julkaisemme joulun alla, sillä välin lisää ajankohtaisia asioita ja uutisia voit lukea verkkosivuiltamme
 
Jos et enää halua vastaanottaa uutiskirjettä, napsauta tästä