Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 25.11.2015

Vuoden 2017 Euroopan yrittäjyysalueiden (EYA) haku on käynnistynyt

Euroopan yrittäjyysalue (EYA) -tunnus on alueiden komitean (AK) vuosittain myöntämä tunnustus sellaiselle EU:n alueelle tai kaupungille, joka on valmis panemaan täytäntöön kunnianhimoisen strategian alueensa pk-yritysten ja yrittäjien tukemiseksi.

EYA-tunnus myönnetään vuosittain kolmelle alueelle, jotka sitoutuvat noudattamaan strategiaa, joka tähtää Small Business Act -aloitteen periaatteiden tunnetuksi tekemiseen. EYA-tunnustuksen kautta AK haastaa kaupungit ja alueet kehittämään tulevaisuuteen suuntautuvan poliittisen vision pk-yritysten ja yrittäjyyden tukemiseksi alueellaan sekä luomaan uskottavan toimintasuunnitelman tämän vision toteuttamiseksi käytännössä. EYA-tunnuksen tarkoituksena ei ole palkita jo pidetyistä tapahtumista vaan kannustaa tekemään tulevaisuuden kehitystoimia pk-yritysten ja yrittäjyyden hyväksi. Vuonna 2016 EYA-tunnustuksen saivat Iso-Britannian Glasgow, Italian Lombardia ja Puolan Malopolska.

AK:n jäsenistä ja EU:n toimielinten ja työmarkkinaosapuolten edustajista koostuva EYA-valintalautakunta seuraa palkittujen alueellisten strategioiden täytäntöönpanoa koko palkintovuoden ajan. Vuoden lopussa valintalautakunta vierailee palkituilla alueilla arvioidakseen tapahtunutta edistystä ja tarjotakseen näkemyksensä tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Vuoden 2017 haku avattiin 18.marraskuuta Luxembourgissa Euroopan pk-yrittäjien kokouksessa. Haku on avoinna 18. maaliskuuta 2016 saakka.

Lisätietoja ja hakuohjeet:

European Entrepreneurial Region (EER)