Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Matkailu | 24.11.2015

Muistio konferenssista: The EU´s Tourism Education & Training Offer – A mapping exercise and performance check

Euroopan komissio järjesti yhdessä NECSTouR:n (Network of European Regions for a Sustainable and Competetive Tourism) ja CSES (Strategy & Evaluation Services) kanssa 21. lokakuuta 2015 konferenssin Euroopan matkailualan koulutuksen arviointitutkimuksesta ja siinä saavutetuista tuloksista. Arviointitutkimuksen tilaajana oli Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto (DG GROW) ja tutkimus kattoi Euroopan unionin kaikki jäsenvaltiot. Tutkimus pyrki kartoittamaan turismisektorin ongelmakohtia, etenkin koulutuksen osalta ja antamaan ratkaisuehdotuksia. Konferenssissa esiteltiin matkailualan koulutuksen laatueroja jäsenmaiden välillä sekä esiteltiin parhaita käytäntöjä matkailualan koulutusmallien parantamiseksi. Tällä hetkellä koulutuksen ja ammattien välillä on iso kuilu, jonka poistamiseen tämän tutkimuksen ja siitä seuraavien mahdollisten toimenpiteiden avulla pyritään. 

Konferenssissa esiteltiin tutkimuksen tuloksia, vaihtoehtoisia koulutusohjelmia ja järjestettiin avoimia keskustelutilaisuuksia. Lue tapahtuman muistio alta. 

Lisätietoja:
Tapahtuman muistio