Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 23.11.2015

Copa-Cogecan biomassaketjuihin keskittyvä tapahtuma Brysselissä 16.11.2015 - öljyvapaa Pohjois-Karjala 2030 esillä

Copa-Cogeca - maanviljelijöiden ja osuuskuntien eurooppalainen kattojärjestö - järjesti Brysselissä 16.11.2015 biomassaketjuihin keskittyvän työpajan. Tilaisuudessa kerrottiin useiden eurooppalaisten esimerkkien ja projektien kautta, kuinka biomassaketjujen kehittäminen vaikuttaa positiivisesti mm. alueiden työllisyys- ja talouskehitykseen. Itä- ja Pohjois-Suomea edusti tilaisuudessa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen, joka puhui Itä- ja Pohjois-Suomen ponnisteluista kohti biotaloutta ja P-Karjalan tavoitteista olla öljyvapaa maakunta vuoteen 2030 mennessä. Alla esitellään lyhyesti tilaisuudessa esiteltyjä projekteja ja niiden tuloksia -lisätietoja löytyy Copa-Cogecan verkkosivuilta (linkki tämän uutisen alalaidassa):

Itävallan 1,2 miljoonan asukkaan Steiermarkin osavaltiossa on tähdätty jo pitkään biomassaketjujen kehittämiseen ja Steiermarkissa on mm.  kehitetty järjestelmä, jonka perusperiaatteena on “maanviljelijä energian tuottajana´. Steiermarkin kahdeksan osuuskunnan omistamat biomassakeskukset tuottavat huomattavan määrän lämmitysenergiaa ja niiden avulla on suoraan tai välillisesti luotu pysyviä työpaikkoja. Lisätietoja tästä

Europruning-projektissa kehitetään leikkausharvennuksen sivutuotteena syntyvien biopolttoaineiden tuottamiseen tähtääviä menetelmiä maatiloilla. Projekti on saanut rahoitusta Euroopan 7. puiteohjelmasta ja siinä on kehitetty leikkausharventamisen optimointia ja harventamiseen liittyviä kuljetus-, varastointi- ja logistiikkakysymyksiä. Projektissa on kehitetty myös uusia koneita ja laitteita leikkausharvennukseen ja laskentamalleja, joilla maanviljelijät ja muut leikkausharventamisen kautta biomassaa tuottavat toimijat voivat tehdä kannattavuuslaskelmia. Lisätietoja tästä.

INFRES-projektissa (7. puiteohjelman projekti) kehitetään teknologioita ja metodeja, joilla parannetaan metsäpohjaisen biomassan tarjonnan tehokkuutta, kestävyyttä ja laatua. Projektissa on sekä kehitetty kokonaan uusia teknologioita ja innovaatioita että edelleenkehitetty jo olemassaolevia teknologioita. Yli 20 biomassaan pohjautuvaa tuotantolaitosta on osallistunut projektiin. Tärkeitä tekijöitä biomassaketjuissa on mm. koko ketjun kattava laaduntarkkailu, varastojen hyvä hallinta, polttoaineen laadun parantaminen mm. kuivaamisella, sääennustemallien kehittäminen ja hyödyntäminen biomassan korjaamisajankohdan optimaaliseksi määrittämiseksi jne. Biomassan kerääminen tulee integroida osaksi muuta metsätaloutta tuottavuuden varmistamiseksi. Lisätietoja tästä

Logist´EC (7. puiteohjelma) kehittää uusia teknologioita koko biomassan tuotannon logistiikkaketjuun ja anylysoi niiden kestävyyttä ja vaikuttavuutta tuottavuuteen. Lisätietoja tästä.

S2BIOM (7. puiteohjelma) kehittää strategioita ja tiekarttoja biomassan hyödyntämiseksi paikallisella, alueellisella ja eurooppalaisella tasolla ja niiden kautta koko Euroopan kattavia tietokonemalleja, joiden perusteella biomassaketjujen toimijat ja päättäjät voivat parhaiten arvioida, mihin biomassaan liittyvät tuotantolaitokset tulisi sijoittaa. Lisätietoja tästä.

Biotalouteen liittyvien käynnissä olevien projektien lisäksi tilaisuudessa Komission maatalouden pääosaston virkamies kertoi Horisontti 2020-ohjelman vuosien 2016-2017 biotalouteen keskittyvistä hauista ja tilaisuuden viimeisessä osuudessa pohdittiin, kuinka maanviljelijöitä ja osuuskuntia voitaisiin tukea biomassan tuotantoketjujen muodostamiseksi. Tästä esimerkkeinä esiteltiin:

· Italian maanviljelijöiden aloitteesta syntynyt « Group of Professional Producers of Biomass »

· Iso-Britannian maanviljelijöiden liiton tuottama palvelu, jonka avulla maanviljelijät saavat apua energiaprojektien suunnitteluun

· Ranskalainen osuuskunta FNcuma, joka tukee uusien maatilojen perustamisessa ja jonka kautta maanviljelijät pääsevät mm. tutustumaan uusiin teknologioihin

Lisätietoja: 

Erityisasiantuntija Sointu Räisänen
Tapahtuman verkkosivut    
Esitykset