Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 12.11.2015

Muistio Horisontti 2020 Yhteiskunnalliset haasteet 4 -teeman hakujen infopäivästä

Euroopan komissio järjesti marraskuun alussa infopäivän Horisontti 2020 Yhteiskunnalliset haasteet 4 -teeman ("Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne") ehdotuspyyntöjä koskien. Uusi työohjelma vuosille 2016–2017 julkaistiin lokakuun puolivälissä.

"Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne" -työohjelma käsittää kolme ehdotuspyyntöä, jotka sisältävät yhteensä 55 aihetta. Hakuprosessi ehdotuspyyntöihin tapahtuu joko yksi- tai kaksivaiheisena aiheesta riippuen. Työohjelma kattaa myös kaksi moottorien kehitykseen liittyvää Horisontti-palkintokilpailua sekä julkisiin hankintoihin liittyviä toimia. Työohjelman aiheissa voi myös hyödyntää "Fast Track to Innovation"-pilottia sekä pk-instrumenttia. Työohjelman budjetti on 450 milj. euroa vuodelle 2016 ja 487 milj. euroa vuodelle 2017.

Liitteenä olevassa muistiossa on tiivistettynä tietoa työohjelmasta sekä ehdotuspyyntöjen sisällöstä. Lisäksi muistiosta löytyvät linkit, joiden kautta voi tutustua infopäivän materiaaleihin.

Lisätietoja:

Infopäivän muistio

Erityisasiantuntija Sointu Räisänen