Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Koulutus, nuoriso ja liikunta | 19.10.2015

Muistio seminaarista "Koulutus ja Euroopan investointiohjelma", Bryssel 5.10.2015

Euroopan komissio järjesti lokakuun alussa seminaarin, jossa syvennyttiin Euroopan investointiohjelman koulutussektorille tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tilaisuudessa perehdyttiin erityisesti Euroopan strategisten investointien rahastoon (ESIR), joka on keskeisessä osassa investointiohjelman toteuttamisessa. ESIR:in avulla pyritään saamaan lisää strategisia investointeja myös koulutussektorille. ESIR:in ohella investointiohjelman toteuttamisen tueksi komissio on luomassa myös Euroopan investointineuvontakeskusta ja Euroopan investointihankeluetteloa. Seminaarissa puhuneet komission edustajat korostivat tilaisuudessa esille tuotujen tukikeinojen olevan olemassa toimijoita varten, ja komissio toivookin erilaisten toimijoiden hyödyntävän aktiivisesti näitä mahdollisuuksia.

Lisätietoja:

Tapahtuman muistio