Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Ympäristö, energia ja liikenne | 16.10.2015

Päivitetty versio Euroopan strategisesta energiateknologiasuunnitelmasta (SET-suunnitelma) on hyväksytty

Euroopan komissio on hyväksynyt päivitetyn version SET-suunnitelmasta. SET-suunnitelma on ollut keskeinen osa Euroopan unionin energia ja -ilmastopolitiikkaa sen luomisesta, vuodesta 2007, lähtien. Uusi päivitetty versio tähtää energiaunionin viidennen pilarin, energiaan liittyvän tutkimuksen ja innovaatioiden, entistä tehokkaampaan tukemiseen.

Päivitetyssä SET-suunnitelmassa määritellään 10 tavoitetta, joiden avulla pyritään helpottamaan EU:n energiajärjestelmän kokonaisvaltaista muutosta, luomaan uusia työpaikkoja ja takaamaan EU:n johtoasema vähähiilisten teknologioiden kehityksessä ja käyttöönotossa. SET-suunnitelman tavoitteiden tarkoituksena on myös helpottaa energiaan liittyvän tutkimuksen ja innovaatioiden edistämisen osalta käytävää keskustelua ja politiikkatoimenpiteitä EU:n, jäsenvaltioiden ja keskeisten sidosryhmien välillä. Läpinäkyvyyttä ja tiedonkulkua eri toimijoiden kesken halutaan lisätä. SET-suunnitelma edistää myös tiedottamista energiatutkimukseen ja innovaatioihin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista. Suunnitelma pyrkii myös lisäämään riskirahoituksen saamista energiainnovaatioille ja saamaan sitä kautta uusia teknologioita nopeammin kuluttajamarkkinoille. Ylipäätään suunnitelman avulla kaikkia toimijoita pyritään ohjaamaan kohti tehokasta ja toimivaa energiaunionia.

Lisätietoja:

European Commission: The Integrated SET Plan fit for new challenges

Komission tiedonanto SET-suunnitelmasta (englanniksi)

Erityisasiantuntija Sointu Räisänen