Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 14.10.2015

Ikäystävällisiin ympäristöihin ja Covenant on Demographic Change -aloitteen lanseeraukseen liittyvä tapahtuma Brysselissä

Euroopan komissio järjestää yhdessä AFEE- (The Age-friendly environments in Europe) ja AFE-INNOVNET -hankkeiden kanssa kolmipäiväisen tilaisuuden liittyen ikäystävällisten yhteisöiden ja ympäristöjen kehittämiseen sekä Covenant on Demographic Change -aloitteen lanseeraukseen. Tapahtuma järjestetään 7. -9. joulukuuta alueiden komitean tiloissa Brysselissä.

Covenant on Demographic Change -aloitteen tavoitteena on sitouttaa paikallisia ja alueellisia toimijoita kehittämään ympäristöjä ja ratkaisuja, jotka tukevat aktiivista ja tervettä ikääntymistä, kannustavat vanhuksien itsenäistä asumista sekä edistävät heidän hyvinvointiaan. Aloite linkittyy vahvasti jo olemassa oleviin maailmanlaajuisiin ja eurooppalaisiin yhteistyörakenteisiin, kuten aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskevaan eurooppalaiseen innovaatiokumppanuuteen (EIP-AHA) sekä Maailman terveysjärjestön "Global Network on Age-Friendly Cities and Communities" -verkostoon . 

Kolmipäiväinen tapahtuma jakautuu kahteen osaan. Tapahtuman ensimmäisenä päivänä 7. joulukuuta on Covenant on Demographic Change -aloitteen lanseeraustilaisuus ja seuraavat kaksi päivää koostuvat puolestaan useista eri työpajoista. Työpajojen tarkoituksena on tukea alueita kehittämään ja toteuttamaan ikäystävällisiin yhteisöihin liittyviä toimintasuunnitelmia. Tilaisuudet on suunnattu päättäjille ja asiantuntijoille sekä alueilta, jotka ovat jo sitoutuneet ikäystävällisiin toimenpiteisiin, että alueilta, joissa teema ja siihen liittyvät toimet ovat vasta suunnitelmissa.  

Tapahtuma on ilmainen, mutta paikkoja on rajoitetusti. Alustava ilmoittautuminen on nyt käynnissä, varsinainen ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin niille, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tapahtumaa kohtaan. Lisätietoja tapahtumasta, ilmoittautumisesta ja Covenant on Demographic Change -aloitteesta löytyy alla olevista linkeistä. 

Lisätietoja:
Covenant on Demographic Change -aloite 
Tapahtuman nettisivut
Alustava ilmoittautuminen