Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 07.10.2015

Parhaita menetelmiä arvioida EU:n koheesiopolitiikan vaikutuksia etsitään kilpailun avulla

Euroopan komissio on lanseerannut kilpailun, jossa pyritään löytämään parhaita käytäntöjä ja tapoja EU:n koheesiopolitiikan vaikutuksien arviointiin. Kilpailu on jaettu kahteen eri luokkaan. Ensimmäiseen luokkaan (Strand A: Best Completed Evaluation) voivat osallistua sellaiset toimijat, jotka ovat jo suorittaneet koheesiopolitiikan toimien arviointia käytännössä. Toiseen luokkaan (Strand B: Best Evaluation Proposal) otetaan mukaan vasta suunnitteluvaiheessa olevia koheesiopolitiikan arviointiehdotuksia. Erityisesti toivotaan arviointeja tai ehdotuksia, jotka liittyvät seuraavien painopistealojen toimiin: Research and Innovation, Enterprise support, ICT, Large Infrastructure, Employment, Skills and Social Inclusion, or Institutional Capacity Building. Molempien luokkien tuomaroinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti arviointimenetelmän laatuun sekä siihen, kuinka arviointiprosessin avulla voidaan vaikuttaa käytännön politiikkakehitysehdotuksiin ja tulevaisuuden koheesiopolitiikkaan.

Kilpailussa ei ole tarjolla rahapalkintoja, mutta molempien luokkien viisi parasta kilpailijaa pääsee osallistumaan keväällä 2016 järjestettävään kansainväliseen konferenssiin, joka käsittelee EU:n koheesiopolitiikan arviointia ("Effectiveness of EU Cohesion Policy"). Komissio korvaa kilpailussa menestyneiden matka- ja majoituskulut.

Kilpailuehdotukset on palautettava sähköpostitse viimeistään 31.12.2015 mennessä.

Lisätietoja ja osallistumisohjeet:

European Commission: Evaluating Effects of EU Cohesion Policy