Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 06.10.2015

Kiertotalouskonferenssi Brysselissä 29.9.2015

Euroopan alueiden komitea järjesti kiertotalousaiheisen konferenssin Brysselissä syyskuun lopulla. Euroopan komissio on valmistelemassa parhaillaan ehdotusta laajamittaisesta kiertotalousstrategiasta. Alueiden komitean järjestämän konferenssin tarkoituksena oli keskustella erityisesti paikallis- ja aluetason toimijoiden näkemyksistä kiertotaloudesta ja osaltaan myös viedä paikallistoimijoiden viestiä eteenpäin vielä ennen komission strategiaehdotuksen julkistamista 2.12.2015.

Konferenssissa keskusteltiin kiertotalouden kokonaisvaltaisuudesta ja erityisesti jätehuollosta, joka on avainasemassa kiertotaloudessa. Jätehuolto koskettaa olennaisesti aluetasoa, sillä vastuu jätehuollon järjestämisestä on paikallisilla toimijoilla, kuten kunnilla. Paikalliset toimijat voivatkin tätä kautta vaikuttaa merkittävästi kiertotalouden uusiin ratkaisuihin. Konferenssissa todettiin, että tietämyksen ja parhaiden käytäntöjen jakamista tulisikin lisätä huomattavasti EU:n paikallisten toimijoiden välillä. Joka tapauksessa samat ratkaisut eivät käy kaikkialle. Esimerkiksi harvaanasutut alueet ja tiiviit kaupunkialueet kohtaavat jätehuollossaan erilaisia ongelmia, ja näin ollen myös ratkaisujen on oltava moninaisia. Komission suuntaan konferenssin yksi tärkeä viesti olikin tämän moninaisuuden ja paikallisten erikoispiirteiden huomioiminen myös jätelainsäädäntöä suunnitellessa.

Lisätietoja:

Tapahtuman muistio