Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 19.08.2015 |

Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitteen haku käynnissä

Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitteen (Innovative Medicines Initiative 2, IMI2) viides haku käynnistyi heinäkuussa. IMI2 on Euroopan komission ja eurooppalaisen lääketeollisuuden yhteinen teknologia-aloite, jonka tavoitteena on poistaa eurooppalaisen lääkekehityksen pullonkauloja ja edistää innovatiivisten lääkkeiden kehittämistä ja markkinoille vientiä. IMI2 on osa EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmaa.

Parhaillaan auki olevan haun kokonaisbudjetti on 95 miljoonaa euroa. Hanke-ehdotuksia rahoitetaan seuraavan kuuden teeman alla:

Topic 1: Patient perspective elicitation on benefits and risks of medicinal products, from development through the entire life cycle, to inform the decision-making process by regulators and health technology assessment bodies
Topic 2: Diabetic kidney disease biomarkers (DKD-BM)
Topic 3: Inflammation and AD: modulating microglia function – focussing on TREM2 and CD33
Topic 4: Understanding the role of amyloid imaging biomarkers in the current and future diagnosis and management of patients across the spectrum of cognitive impairment (from pre-dementia to dementia)
Topic 5: Evolving models of patient engagement and access for earlier identification of Alzheimer´s disease: phased expansion study
Topic 6: From ApoE biology to validated Alzheimer´s disease targets

Rahoitusta voivat hakea akatemia, tutkimuslaitokset, pk-yritykset ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot kuten potilas- ja kansalaisjärjestöt, julkiset elimet jne. EU-rahoitusosuus on maksimissaan 100 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista tutkimus- ja innovaatiohankkeissa ja 70 % innovaatiohankkeissa. Hankekonsortion tulee koostua vähintään kolmesta kumppanista, jotka ovat kolmesta eri ohjelmamaasta.

Haku on kaksivaiheinen ja määräaika ensimmäisen vaiheen hakemuksille on 13. lokakuuta 2015 klo 17 Brysselin aikaa.

Lisätietoa:
Hakudokumentit IMI2-verkkosivuilla 
Hausta pidettyjen webinaarien materiaalit 
Partnerihakutietokanta 
IMI 2 Suomen kansallinen yhteyshenkilö Katriina Kippo, katriina.kippo(at)tekes.fi