Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Kulttuuri ja luovat alat | 12.08.2015 

Luova Eurooppa -ohjelman haku kulttuurin yhteistyöhankkeille avoinna 7.10 asti

Luova Eurooppa -ohjelman haku kulttuurialan ja luovien alojen toimijoiden eurooppalaisille yhteistyöhankkeille avattiin elokuun ensimmäisellä viikolla. Kulttuurin alaohjelmalla tuetaan hankkeita, joilla pyritään edistämään toimijoiden liikkuvuutta ja kulttuuriteosten rajat ylittävää levitystä, yleisötyötä sekä alan toimijoiden osaamisen ja valmiuksien kehittämistä koulutuksen, uusien liiketoimintamallien ja digitalisoinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Tukea on mahdollista hakea kahden kokoluokan hankkeille:

  • Pienet yhteistyöhankkeet (Smaller scale cooperation projects) ovat tarkoitettu hankekonsortioille, joissa on vähintään kolme kumppania kolmesta eri Luova Eurooppa - ohjelmamaasta. Pienissä hankkeissa EU:n rahoitusosuus on enintään 60 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista 200 000 euroon saakka.

  • Suuret yhteistyöhankkeet (Larger scale cooperation projects) ovat puolestaan hankekonsortioille, joissa on vähintään kuusi kumppania kuudesta eri ohjelmamaasta. EU-rahoitusosuus on enintään 50 % hyväksyttävistä kuluista maksimissaan 2 miljoonaan euroon saakka.

Hankkeiden kesto voi olla pisimmillään 48 kuukautta. Hakuaika päättyy 7. lokakuuta 2015 klo 12 (Brysselin aikaa). Luova Eurooppa -ohjelman hallinnoinnista, hakukierrosten järjestämisestä ja hankkeiden valinnoista vastaa EACEA-toimeenpanovirasto (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency).

Suomessa kulttuurin alaohjelman kansallisena yhteyspisteenä toimii CIMO, joka neuvoo hakuun liittyvissä kysymyksissä. CIMO järjestää hausta kiinnostuneille suomalaisille toimijoille Helsingissä 3. ja 9. syyskuuta 2015 hakemustyöpajat, joissa käydään läpi ohjelman sisältöä ja hakuprosessia. Työpajoihin tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 25.8. lähettämällä viesti osoitteeseen: kulttuuri@cimo.fi.

Lisätietoa:
Hakuilmoitus ja -materiaalit toimeenpanovirasto EACEA:n sivuilla
CIMO:n hakemustyöpajat
Erityisasiantuntija Janika Luukinen