Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Maaseudun kehittäminen | 08.07.2015

Asiantuntijahaku: Eurooppalainen innovaatiokumppanuus "Maatalouden tuottavuus ja kestävyys" (EIP-AGRI) 

Euroopan komissio hakee asiantuntijoita kolmeen uuteen Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden teemaryhmään (Focus Groups). Vuoden 2015 loppupuolella toimintansa aloittavat uudet ryhmät ovat: 

  1. Mixed farming systems: livestock/cash crops
  2. Benchmarking of farm productivity and sustainability performance
  3. Reducing emissions from cattle farming

Teemaryhmät keräävät tietoa alansa tutkimustuloksista, uuden tiedon tarpeista ja käytännöllisistä ratkaisuista ajankohtaisiin Euroopan laajuisiin haasteisiin. Teemaryhmät kokoavat tiedon ja tuottavat tuloksista sekä julkaisun että suosituksia ja konkreettisia hanke-ehdotuksia monialaisille toimintaryhmille (Operational Groups), jotka toteuttavat hankkeita maaseudun kehittämisrahaston tuella.

Kuhunkin ryhmään valitaan noin 20 asiantuntijaa eri puolilta Eurooppaa. Ryhmiin voivat hakea esimerkiksi maanviljelijät, tutkijat, neuvojat sekä järjestökentän tai maatalousliiketoiminnan asiantuntijat. Teemaryhmien jäsenten valinnasta ja ohjauksesta vastaa Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto. Ryhmien työkieli on englanti ja jäsenten odotetaan osallistuvan kahteen tapaamiseen sekä tapaamisten valmisteluun noin vuoden kestävän toimintakauden aikana. Osallistujille ei makseta palkkioita, mutta matka- ja majoituskulut korvataan.

Hakemuksen voi jättää alla olevan linkin kautta 7.9.2015 mennessä. Valinnoista ilmoitetaan lokakuun alkupuolella.

Suomalaisia asiantuntijoita on mukana jo useassa aiemmin perustetussa teemaryhmässä, mutta toistaiseksi vielä valitettavan vähän. Asiantuntijaryhmissä mukanaolo tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden mm. vaikuttaa Euroopan tuleviin tutkimus- ja innovaatiorahoituksen aihealueisiin.   

Lisätietoa:

Hakukuulutus
Hakulomake
Innovaatiokumppanuuden teemaryhmien esite
EIP-AGRI -kotisivu