Jos kuvat eivät näy, lue viesti selaimessasi tästä
UUTISKIRJE 26.6.2015
TAPAHTUMIA

08.09.2015 | 12:30

Kansallinen infopäivä Horisontin Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -hauista Helsingissä

Lue lisää


09.09.2015 | 08:30

Hanat auki Horisonttiin! Horisontti 2020 -infotilaisuus Helsingissä

Lue lisää


01.10.2015 | 09:00

Key Enabling Technologies -hanketoimijatapahtuma Strasbourgissa

Lue lisää


 

EU-POLITIIKKA

Innovoinnin ja yrittäjyyden edistäminen avainasemassa NSPA-alueiden kehittämisessä
OECD:n asiantuntijat kiersivät kesäkuun alussa kaikki Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa OECD Territorial Review -prosessin kenttätutkimuksen merkeissä. Maaliskuussa 2015 käynnistynyt kaksivuotinen OECD-tutkimus on pohjoisen harvaan asutuille NSPA-alueille paitsi alusta keskinäisen yhteistyön kehittämiseen myös työkalu EU-tason edunvalvontaan. Kiertueen päätösseminaarissa nostettiin esiin alueen yrittäjyyden ja innovoinnin erityisiä mahdollisuuksia ja kehitystarpeita, kuten paikallisen omistajuuden ja pohjoisiin alueisiin sitoutumisen vahvistaminen. Lue lisää
 
Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät esityksen Euroopan strategisten investointien rahastosta
Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto pääsivät sopuun komission esityksestä Euroopan strategisten investointien rahastoksi (EFSI). Euroopan parlamentti hyväksyi esityksen täysistuntoäänestyksessään 24.6. ja rahasto voi aloittaa toimintansa syyskuuhun 2015 mennessä. Lue lisää
 
Euroopan komissio julkisti budjettiesityksen vuodelle 2016
Euroopan komissio hyväksyi 27.5. esityksen EU:n budjetiksi vuodelle 2016. Esitys on 143,5 miljardia euroa ja sen painopisteinä ovat työllisyys, kasvu, maahanmuutto ja EU:n globaali vaikuttaminen. Lisäksi komissio rahoittaa muun muassa Euroopan strategisten investointien rahastoa (EFSI) osana kasvu- ja työllisyystoimia vähintään 500 miljoonalla eurolla.
Lue lisää
 

TUTKIMUS- JA INNOVAATIOTOIMINTA

Seuraavat Horisontti 2020 -haut avautuvat syyskuussa
Syyskuussa avautuvat Horisontti 2020 -haut vuosille 2016-2017. Epävirallisia työohjelmaluonnoksia hakuaiheista ja aikatauluista on jo saatavilla, ja hakemisen tueksi järjestetään syksyllä myös useita info- ja hanketoimijatapahtumia. Lue lisää
 
Horisontin Energia-aiheisen työohjelman tulevien hakujen info- ja hanketoimijatapahtumat 14-16.9.2015 Brysselissä
Euroopan komissio järjestää Horisontin Turvallinen, puhdas ja tehokas energia -työohjelman julkaisun yhteydessä info- ja hanketoimijatapahtumia Brysselissä. 14–15.9. pidetään infopäivä työohjelman sisällöistä ja hakukäytännöistä ja 16.9. hanketoimijatapahtuma konsortioiden muodostamiseen. Ilmoittautuminen tapahtumiin on auki niin kauan, kuin paikkoja riittää. Lue Lisää
 
EU:n kolmannen terveysohjelman ehdotuspyyntö ja työohjelma
Euroopan komissio on julkaissut terveysohjelman vuoden 2015 työohjelman. Ohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2014-2020 on 449,9 miljoonaa euroa ja sen painopisteinä ovat muun muassa terveydenhuoltojärjestelmien saavutettavuuden parantaminen sekä rajat ylittäviin terveysuhkiin varautuminen. Työohjelman julkaisun yhteydessä on avattu ehdotuspyyntöjä, jotka ovat avoinna 15.9.2015 saakka. Lue lisää.
 
Horisontin pk-instrumentin hakutuloksia ja vinkkejä hausta kiinnostuneille
Horisontti 2020 -ohjelman pk-instrumentin vuoden 2015 maaliskuun cut off-hakukierroksella ensimmäiseen vaiheeseen on valittu 161 yritystä eri puolilta Eurooppaa. Instrumentin tähänastisten hakujen menestyjien joukossa on myös useita itä- ja pohjoissuomalaisia yrityksiä. Hakemusten arvioitsijoiden mukaan tärkeintä hakemuksessa on selkeys, realistisuus ja vankka näyttö yrityksen kyvystä viedä tuoteidea kansainvälisille markkinoille.
Lue lisää.
 
Uusi rahoitusohjelma innovatiivisille kaupunkiratkaisuille
Euroopan komissio on julkaissut uuden rahoitusohjelman innovatiivisille kaupunkiratkaisuille. Ohjelman budjetti on 317 miljardia euroa ja rahoitettavat hankkeet määritellään työohjelmassa, joka julkaistaan marraskuussa 2015. Ohjelmasta rahoitetaan kaupunkihallinnon ja -toimijoiden uusien ja riskialttiiden yhteistyöaloitteiden testaamista, jolla vastataan ajankohtaisiin kaupunkikehityshaasteisiin. Lue lisää
 
FinCEAL Plus jatkuva haku hankevalmistelurahoitukselle
FinCEAL Plus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka tukee Afrikasta, Aasiasta, Latinalaisesta Amerikasta sekä Karibian alueesta kiinnostuneita tutkijoita hankevalmistelussa. FinCEAL Plus tarjoaa hankevalmistelurahoitusta Horisontti 2020, ERA-NET tai EuropeAid -hakuihin osallistuville päätoimisille tutkijoille. Haku on jatkuva, lue lisää.
 

MUUTA AJANKOHTAISTA

Tämän uutiskirjeen myötä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto kiittää kevään koordinaattoreita Ilari Havukaista ja Sunna Kovasta heidän työpanoksestaan kuluneen kevään aikana ja toivottaa heille menestystä myös tulevilla urillaan. Uudet koordinaattorit aloittavat työnsä syyskuussa 2015.
 

AVOIMET EHDOTUSPYYNNÖT JA KILPAILUT

INTERREG Europe -ohjelman ehdotuspyyntö aluepolitiikkojen kansainväliseen kehittämiseen on auki 31.7.2015 asti. Lue lisää
 
Kolmannen terveysohjelman ehdotuspyynnöt on avattu, haut ovat auki 15.9.2015 asti. Lue lisää
 
LIFE -ohjelman rahoitushaut ympäristön- ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun sekä ilmastonmuutokseen varautumiseen on avattu, hakuajat umpeutuvat aikavälillä 15.9. - 7.10. Lue lisää
 
Osallistu kilpailuun innovatiivisen naisyrittäjän palkinnosta. Kilpailukuulutus on auki 20.10.2015 saakka. Lue lisää
 
FIWARE Accelerator -ohjelman rahoitushaut yrityksille sähköisten sovellusten kehittämiseen ovat auki. Hakuaikoja on useita. Lue lisää
 
Erasmus+ -ohjelman vuoden 2015 ehdotuspyyntöjä avoinna. Hakuaikoja on useita. Lue lisää
 
Avoinna olevat Horisontti 2020 -haut löydät osallistujaportaalista. Lue lisää
 

JULKISET KUULEMISET

Julkinen kuuleminen komission uudesta kiertotaloustrategiasta on avattu, osallistu 20.8.2015 mennessä tämän linkin kautta.
 
Euroopan komission julkisten kuulemisten avautumista voi seurata täältä
 
Uutiskirje jää kesätauolle, ja seuraavan tiedotteen julkaisemme elokuun lopussa. Sillä välin lisää ajankohtaisia asioita ja uutisia löydät verkkosivuiltamme.
 
Jos et enää halua vastaanottaa uutiskirjettä, napsauta tästä