Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Yritystoiminta ja pk-yritykset | 26.06.2015

Horisontin pk-instrumentin hakutuloksia ja vinkkejä hausta kiinnostuneille

Horisontin pk-instrumentin maaliskuun cut off-hakukierroksella ensimmäiseen vaiheeseen vastaanotettiin 1569 hakemusta, joista 161 pk-yritystä saavat 50 000 € rahoituksen konseptin ja toteutettavuustutkimuksen sisältävän kaupallistamissuunnitelman tekemiseen. Eniten tuensaajia tällä kierroksella oli Espanjassa (34 yritystä), Italiassa (25) ja Iso-Britanniassa (18). Suomalaisia hakemuksia joukossa oli 30 kappaletta, joista kaksi menivät läpi. Pk-instrumentin toiseen vaiheeseen hakemuksia tuli 614, joista rahoitukseen ylsivät 37. Suomalaisia hakemuksia toisessa vaiheessa oli 19, joista rahoitettaviksi valittiin neljä. 

Suomesta instrumentin 1. ja 2. vaiheen tuensaajia on ollut koko tähänastisella ohjelmakaudella yhteensä 36 yritystä, joista Itä- ja Pohjois Suomen alueella sijaitsee kuusi. Uusin menestyjä on nyt ensimmäiseen vaiheeseen valittu muun muassa pohjois-karjalalainen Polarsol, joka kehittää aurinkolämmitysjärjestelmiä. Toiseen vaiheeseen yltäneisiin yrityksiin kuuluvat kestäviä kaivosteknologian ratkaisuja kehittävä Timegate ja uusiutuvan energian teknologiatuotteita valmistava Gasek Oulusta.

Horisontti 2020 -ohjelman pk-instrumentti on kolmivaiheinen rahoitusinstrumentti, jossa hakijana voi olla ainoastaan pk-yritys yksin tai yhdessä kumppaneiden kanssa. Instrumentti rahoittaa uusien ja riskialttiiden tuotteiden kaupallistamista kansainvälisille markkinoille. Haku on jatkuva ja tänä vuonna on vielä kaksi cut-off päivämäärää: 17.09.2015 ja 25.11.2015.

Hausta kiinnostuneiden kannattaa tutustua arvioitsijoiden hakuohjeisiin ja -vinkkeihin. Pk-yrityksistä vastaavan EASME-toimeenpanoviraston päällikön Bernardt Reichertin mukaan muuten hyviltä hankeideoilta puuttuu usein uskottavaa näyttöä tai kokemusta siitä, että yritys on valmis tuotteistamaan ideansa kansainvälisille markkinoille. Toiminnan mahdollisilla työllistävillä tai taloudellisilla vaikutuksilla ei ole tässä haussa merkitystä, vaan arvioinnin pääpaino on kaupallistettavuudessa. 

Lisätietoja:

Arvioijan näkökulma hyvään hankkeeseen

Tekesin materiaalit Kansainvälisille markkinoille!  -yritysinfopäivästä

Arvioitsijoiden vinkkivideoita komission verkkosivuilla

Uutinen 2015 ensimmäisen hakukierroksen tuloksista

Tietokanta pk-instrumentin tukea saaneista yrityksistä