Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto toimii pohjoisten, harvaan asuttujen alueiden etua valvovan  NSPA-verkoston puheenjohtajana. Verkosto edustaa 14:ää maakuntaa/lääniä viideltä suuralueelta:  Itä- ja Pohjois-Suomesta,  Keski- ja Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta.

Verkoston tavoitteena on lisätä EU-instituutioiden ja muiden sidosryhmien edustajien tietoisuutta pohjoisen harvaan asutuista alueista, niiden erityisolosuhteista ja mahdollisuuksista sekä vaikuttaa alueen kannalta olennaisiin EU-politiikka-aloihin. Lisäksi verkosto toimii alustana rajat ylittävälle yhteistyölle ja hyvien käytäntöjen vaihdolle.  

Lisätietoa:
www.nspa-network.eu