NEEBOR (Network of Eastern External Border Regions)

NEEBOR on yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on parantaa EU:n itäisten raja-alueiden näkyvyyttä sekä kehittää alueen toimijoiden yhteistyötä. Verkosto toimii hyvien naapuruussuhteiden hengessä ja sen päätavoite on toteuttaa tehokasta aluepolitiikkaa, joka perustuu solidaarisuuteen. NEEBOR pyrkii myös lisäämään EU instituutioiden ja alue- ja paikallisviranomaisten tietoisuutta sen edustamien raja-alueiden haasteista ja mahdollisuuksista.

NEEBOR Interreg IVC - projekti (Networking for Enterprises In the Eastern External Border Regions) päättyi syyskuussa 2011. Hanke sai alkunsa verkoston toiminnasta ja siinä oli mukana 12 eri toimijaa. NEEBOR-hankkeen päätehtävä oli luoda kilpailukykyisempi ja innovatiivisempi PK-sektori lisäämällä alueiden parhaiden käytäntöjen ja innovaatioiden hyödyntämistä sekä parantamalla alueellisten PK-sektorien tehokkuutta ja innovointia.