iBSG (Informal Baltic Sea Group)

iBSG on Itämeren alueiden Brysselin toimistoiden muodostama epävirallinen verkosto, jonka tavoitteena on parantaa alueiden näkyvyyttä, vahvistaa niiden asemaa EU-tasolla sekä osallistua aktiivisesti Itämerta koskevaan keskusteluun. Verkosto seuraa aktiivisesti EU:n uuden Itämeri-strategian toimeenpanoa, kerää Itämeren-alueen toimijat yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista sekä järjestää Itämeri-aiheisia tapahtumia.

Verkoston jäseninä on kaikkiaan noin 70 Itämeren alueen aluetoimistoa Brysselissä, ja sen toimintaa koordinoi 13 aluetoimiston muodostama ohjausryhmä, johon myös Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto kuuluu . Tällä hetkellä iBSG-verkoston puheenjohtajana toimii Mecklenburg-Vorpommernin EU-toimisto.