ERRIN
(European Regions Research and Innovation Network)

ERRIN on yli 90 tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneen alueen ja niiden Brysselin aluetoimistojen muodostama yhteistyöverkosto. Verkosto edistää tiedonvaihtoa, yhteisiä toimia ja jäsentensä hankekumppanuuksia vahvistaakseen tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia alueilla.

ERRIN tarjoaa ajankohtaista tietoa tutkimukseen ja innovaatioihin liittyen sekä toimii kanavana eri alueiden toimijoiden välillä yhdessä aluetoimistojen kanssa. Verkosto järjestää säännöllisesti alueellisille toimijoille suunnattuja työpajoja, konferensseja, seminaareja, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä tiedottaa avoinna olevista rahoitus- ja partnerihauista alueiden toimijoille. Verkoston kautta on mahdollisuus saada uusia kontakteja ja löytää sopivia kumppaneita tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin sekä saada palautetta omille hankeideoille. ERRIN myös tukee jäsentensä toimintoja ja tapahtumia sekä tarjoaa väylän alueellisten toimijoiden tutkimus- ja innovaatioprofiilin kehittämiseen ja innovaatioyhteisöihin osallistumiseen EU:n tasolla. 

 Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston ERRINin jäsenyyden myötä alueen hanketoimijat voivat rekisteröityä ERRINin verkkosivuille maksutta ja hyötyä verkoston tarjoamasta ajankohtaisesta EU:n rahoitusohjelmia ja ehdotuspyyntöjä koskevasta tiedosta ja tapahtumista.

Tulevalle 2014–2020 EU-ohjelmakaudelle ja sen tutkimus- ja innovointialoitteisiin valmistauduttaessa, ERRIN on aloittanut työryhmärakenteensa päivittämisprosessin. Tulevaisuudessa verkoston kattona toimivat Policy- ja Projects -työryhmät, joita tukevat 13 temaattista työryhmää: Health, Inclusive societies & security, Energy & climate change, Transport & logistics, Water, Innovation Funding & Tools, Bioeconomy, food & agriculture, ICT, Tourism, Design & creativity, Internationalisation ja Smart Specialisation. Itä- jaPohjois-Suomen EU-toimisto kuuluu Policy-työryhmän vetäjiin sekä toimii temaattisissa työryhmissä aktiivisesti aluetoimijoiden kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan.

Lisätietoa: 
http://www.errinnetwork.eu/