DCRN (Demographic Change Regions Network)

 Vuonna 2006 perustettu DCRN-verkosto keskittyy väestönmuutoskysymyksiin liittyen sosiaali-, talous-, koulutus- ja terveysasioihin. Verkoston jäseninä on n. 40 EU-aluetoimistoa, jotka edustavat alueita, joille väestönmuutoksiin liittyvät asiat ovat keskeisiä. Verkosto tapaa säännöllisesti järjestäen seminaareja ja työpajoja, joissa esitellään hyviä käytäntöjä ja vaihdetaan kokemuksia. Verkoston päätavoitteet ovat: 

•    Väestönmuutoksiin liittyvien asioiden nostaminen esiin EU-instituutioiden edustajien kanssa
•    Tiedon välittäminen ja jakaminen väestönmuutoksiin liittyvissä kysymyksissä EU-alueilla
•    Yhteistyön vahvistaminen EU-aluetoimistojen kesken
•    Yhteisten EU-projektien valmistelu
•    Yhteistyön lisääminen yliopistojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa

Lisätietoa:
DCRN-verkkosivut