Ympäristö, energia ja liikenne

Vuoden 2020 tiedotteet
18.12.2020 Julkinen kuuleminen EU:n uusiutuvaa energiaa koskevista EU:n sääntöjen uudelleentarkastelusta on auki
14.12.2020 Komissio ehdottaa akkuja koskevan EU-lainsäädännön uudistamista
11.12.2020 Komissio on käynnistänyt Euroopan ilmastosopimusaloitteen
10.12.2020 Komissio esitteli kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskevan strategian
27.11.2020  Anna palautetta komissiolle kestävän rahoituksen säädösluonnoksesta
24.11.2020 EU:n kestävän biotalouden valvontajärjestelmä on julkaistu
12.11.2020  Julkinen kuuleminen EU:n uudesta maaperästrategiasta on auki
5.11.2020 Komissio esitti metaanistrategian päästöjen vähentämiseksi
23.10.2020  Biodiversiteetin tietokeskus on perustettu Euroopan komission toimesta
16.10.2020  Komissio on julkaissut kemikaalistrategian Euroopan myrkyttömän ympäristön edistämiseksi
14.10.2020  Renovation Wave -strategia on julkaistu
22.9.2020  Komissio ehdottaa EU:n ilmastotavoitteiden nostamista ja 55 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä
18.9.2020 Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ehdotuspyyntö tutkimus- ja innovaatiohankkeille on avattu
9.9.2020 Julkinen kuuleminen hiilidioksidipäästöjen tullimekanismista on avattu
14.8.2020Komissio pyytää palautetta uusiutuvia energialähteitä sekä energiatehokkuutta koskevien direktiivien etenemissuunnitelmista
17.7.2020 Komissio valmistelee offshore-uusiutuvien energialähteiden strategiaa: kerro mielipiteesi
9.7.2020 Komissio on julkaissut ehdotuksensa energiajärjestelmien integrointistrategiasta sekä puhdasta vetyä koskevasta strategiasta
3.7.2020 Jätä vastauksesi kuulemiseen kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiasta
25.6.2020 Suomen yliopistot järjestävät the Role of Science and Education in Safeguarding Biodiversity -webinaarin
18.6.2020 Komissio järjestää oikeudenmukaista siirtymää käsittelevän tapahtumasarjan virtuaalisesti
12.6.2020 Jätä vastauksesi julkiseen kuulemiseen Renovation Wave -aloitteesta
8.6.2020  Itä- ja Pohjois-Suomen Green Deal -webinaarisarja
25.5.2020 Horisontti 2020 -ohjelman energia-alan projektien rahoitushaku on avoinna
22.5.2020  Euroopan komissio on julkaissut ehdotukset Biodiversiteetti- ja Pellolta pöytään -strategioista
15.5.2020 EU:n kestävän energian viikko järjestetään virtuaalisesti kesäkuussa
12.5.2020 Komissio hakee energiayhteisöistä kokemusta omaavia asiantuntijoita arvioimaan hankehakemuksia
6.5.2020 EU Green Week 2020 järjestetään lokakuussa
5.5.2020 Älykkäiden liikennejärjestelmien alaryhmään etsitään asiantuntijoita
4.5.2020 Komissio on hyväksynyt toimenpidepaketin liikennealan yritysten tukemiseksi
29.4.2020 Innovative Batteries for eVehicles -palkintohaku on avoinna
23.4.2020Itämeren yhteisten kaasumarkkinoiden etenemissuunnitelmalle on annettu suostumus
22.4.2020Jätä palautetta kehitteillä olevasta energiamarkkinoiden yhdentymisen strategiasta
9.4.2020Jätä vastauksesi kuulemiseen kestävän rahoituksen strategiasta
7.4.2020 Energiatehokkuuteen liittyvä Horisontti 2020 –haku on avattu
2.4.2020 LIFE-rahoitusohjelman haut ovat avautuneet
25.3.2020 Kuuleminen uuden LIFE-ohjelman täytäntöönpanosta on avoinna
6.3.2020  Euroopan komissiolta esitys Euroopan ilmastolaista ja ilmastosopimuksesta
27.2.2020  LIFE -infopäivä 2020 järjestetään 30. huhtikuuta
25.2.2020  Hae asiantuntijaksi EU:n innovaatiorahastoon
17.1.2020 Korkean tason julkinen konferenssi vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanosta Brysselissä 28. tammikuuta