Ympäristö, energia ja liikenne

Vuoden 2019 tiedotteet
17.12.2019 EU Sustainable Energy Awards -kilpailu on avoinna 27. tammikuuta saakka
31.10.2019 Alueiden komitea järjestää nuorille alue- ja paikallisvaltuutetuille ilmastoaiheisen opintomatkan Brysseliin 3.–5. joulukuuta – hae mukaan!
30.09.2019 Rovaniemi Arctic Spirit Conference järjestetään neljättä kertaa 12.–13. marraskuuta
18.09.2019 Rekisteröityminen biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymän (BBI JU) sidosryhmäfoorumiin on nyt auki!
17.09.2019 Komissio etsii ratkaisuja sosiaalisiin haasteisiin huomioiden luonnon ja ympäristön kestävyyden
16.07.2019 Euroopan komissio avasi palautejakson sisävesiliikennettä koskevien markkinoille pääsyn edellytyksistä – anna palautetta 8. elokuuta mennessä
11.07.2019 Eurostat julkaisi vuosittaisen raporttinsa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta Euroopan unionissa – edistystä tapahtunut lähes jokaisella osa-alueella
10.07.2019 EWRC 2019: NSPA-verkoston tapahtuma uusiutuviin energialähteisiin siirtymisestä harvaan asutuilla alueilla Brysselissä 8.10.
04.06.2019 Puhtaan energian innovaatioille suunnattu Breakthrough Energy Ventures Europe (BEV-E) -investointirahasto perustettu
28.05.2019 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi virallisesti komission lanseeraaman puhtaan energian paketin 
21.05.2019 Euroopan unionin neuvosto antoi lopullisen hyväksyntänsä kertakäyttömuoveja koskevista uusista säännöksistä
25.04.2019 Julkinen kuuleminen Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehityksen suuntaviivojen arvioinnista on avattu
08.04.2019 LIFE-rahoitushakujen vuoden 2019 teemat ja aikataulut on julkaistu
03.04.2019 Euroopan unionilta merkittävää rahoitusta kestäviin ja tehokkaisiin kuljetusprojekteihin sekä liikenneturvallisuuteen uusien rahoitusinstrumenttien kautta
27.03.2019 EU investoi yli 10 miljardia euroa innovatiivisiin puhtaisiin teknologioihin
20.03.2019 Energiatehokkuutta koskeva Horisontti 2020 –hankehaku on avautunut
14.03.2019 Osallistu vuoden 2019 Transformative Action Award –kilpailuun
18.02.2019 EU investoi 116,1 miljoonaa euroa ympäristö- ja ilmastohankkeisiin, Suomessa toteutettavalle ilmastohankkeelle 15,2 miljoonaa euroa
05.02.2019 COP14-biodiversiteettikonferenssin jälkiarviointi Euroopan parlamentissa
01.02.2019 Komissio julkaisi pohdinta-asiakirjan Euroopan kestävyyden parantamisesta vuoteen 2030 mennessä
30.01.2019 Euroopan kestävän kehityksen palkinnot 2019 -kilpailu
18.01.2019 Bio-Based Industries -yhteisaloitteen vuoden 2019 työohjelma ja budjetti on julkaistu