Ympäristö, energia ja liikenne

Vuoden 2013 tiedotteet:

12.02.2013 Intelligent Energy Europe II–haku 2013
21.02.2013 LIFE+-rahoitusvälineen vuoden 2013 ehdotuspyyntöhaku on käynnissä
01.03.2013 Kiireinen ilmoittautuminen! ERRIN Intelligent Energy Europe -projektikehitysseminaari
06.03.2013 Future Transport Research in the European Union
22.03.2013 Seminaari Arktiset laivareitit: mahdollisuuksia ja uhkia Euroopalle
04.04.2013 Komissio kaipaa kannanottoja vuoteen 2030 ulottuvan ilmasto- ja energiapolitiikan valmisteluun
10.04.2013 Komissiolta liikenteen puhtaan energian strategiapaketti
11.04.2013 NER 300 -ehdotuspyyntö hiilidioksidin talteenottoon ja uusiutuvaan energiaan liittyvien projektien rahoittamiseksi
08.05.2013 Liikenneaiheinen Polis-konferenssi etsii puhujia
24.05.2013 Smart Cities and Communities -innovaatiokumppaanuuden valmistelu etenee ripeästi
29.05.2013 Järjestä kestävän energian tapahtuma osana EUSEW-viikkoa
04.06.2013 Eco-Innovation haku auki: 32 miljoonaa euroa jaossa innovatiivisille ekohankkeille
17.07.2013  Älykäs, vihreä ja yhdennetty liikenne Horisontti 2020 -ohjelmassa
11.09.2013  Euroopan parlamentti rajoittaa ruokapohjaisten biopolttoaineiden tuotantoa
12.09.2013 Ruokaturva, kestävä maatalous, vesitutkimus ja biotalous -työohjelmaluonnos vuosille 2014–2015
01.10.2013 Horisontti 2020-ohjelman biotalousteemoihin liittyvä hankehakutapaaminen - ilmoittaudu 15.10. mennessä
07.10.2013 Turvallinen, puhdas ja tehokas energia -työohjelmaluonnos vuosille 2014–2015
07.10.2013 Komissio järjestää infopäivän Horisontti 2020 -ohjelman ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet -haun tiimoilta
08.10.2013 Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet -työohjelmaluonnos
10.10.2013 Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne -työohjelmaluonnos vuosille 2014–2015
18.10.2013 Komissio panostaa voimakkaasti älykkäiden kaupunkien kehittämiseen
30.10.2013 Ilmoittautuminen avattu Brysselissä järjestettävään Horisontti 2020-ohjelman infopäivään "energiahaasteet" 5.12.2013
04.11.2013 ERRIN järjestää verkostoitumistapahtumia komission energia-infopäivien tueksi
04.11.2013Komission infopäivä Brysselissä: Horisontti 2020 - Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne
07.11.2013Julkistamistilaisuus Brysselissä: Älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus
07.11.2013 Alustavia Horisontti 2020 -ohjelman infopäiviä
14.11.2013 Infopäivä TEN-T ja ITS -liikennekokonaisuuksista Brysselissä 13. joulukuuta
14.11.2013 Päivitys: Horisontti 2020-ohjelman biotalousteemoihin liittyvä hankehakutapaaminen Brysselissä 16.1.2014 ja komisson infopäivä 17.1.2014
26.11.20132014 ManagEnergy & Sustainable Energy Europe -kilpailut auki
02.12.2013 Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) avasi toisen hakukierroksen energia- ja vihreän liikenteen teemoihin
05.12.2013 TEN-T -ohjelma yhdistää eurooppalaista liikennettä
23.12.2013 Smart Cities-hakujen konsortiat muodostumassa - EU-toimistolta tietoja
hankekonsortioista
27.12.2013 Horisontti 2020-ohjelman energiaan liittyvissä hauissa runsaasti mahdollisuuksia itä- ja pohjoissuomalaisille