Vesi

Vuoden 2015 tiedotteet
14.10.2015 Eurooppalaisen vesialan innovaatiokumppanuuden 3. vuosikonferenssi
17.4.2015 Vesialan innovaatioiden konferenssi 24-26.6. Brysselissä
12.2.2015 Työpaja vesivarojen alueellisesta hallinnasta ja vesiteknologiainnovaatioista 25.3.2015
03.02.2015 Haetaan ideoita Horisontti 2020-ohjelman yhteiskunnallisten haasteiden 2016-2017 työohjelman valmisteluun