Tutkimus, kehitys ja innovointi

Vuoden 2015 tiedotteet:
14.12.2015Horisontti 2020 - Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa - brokerage-tilaisuus 12.5.2016 Saksassa
07.12.2015 Julkinen kuuleminen EU:n maataloustutkimusta ja -innovointia käsittelevästä strategiasta
02.12.2015 Koonti menneistä ja tulevista Horisontti-tapahtumista hankevalmistelun tueksi
12.11.2015 Muistio Horisontti 2020 Yhteiskunnalliset haasteet 4 -teeman hakujen infopäivästä
09.11.2015 Muistio Horisontti 2020 Yhteiskunnalliset haasteet 6 -teeman hakujen infopäivästä
06.11.2015 Infopäivä: Horisontti 2020 Yhteiskunnalliset haasteet 3 – Energiatehokkuuteen liittyvät ehdotuspyynnöt, Bryssel 8.12.
03.11.2015 Sosiaalisen innovoinnin Horisontti-palkinnon avulla etsitään ratkaisuja ikääntyvän väestön tuomiin haasteisiin
22.10.2015 EUTI:n koulutusvideoista tukea Horisontti 2020 -hakemusvalmisteluun
15.10.2015 Horisontti 2020 -työohjelma ja ehdotuspyynnöt vuosille 2016–2017 on julkaistu
14.10.2015 Komission uusi huippuosaamismerkki pyrkii lisäämään hanke-ehdotuksien rahoitusmahdollisuuksia
09.10.2015 Avoin mielipidekysely: H2020 Simplification
21.09.2015 Innovaatiopalkintokilpailuja avoinna
14.09.2015 Horisontti 2020 Eurooppa muuttuvassa maailmassa -haasteen päätapahtuma Brysselissä 29.-30.10
14.09.2015 Komissio on julkaissut Horisontti 2020 -työohjelmaluonnokset vuosille 2016–2017
11.09.2015 Haku Euroopan innovaatiopääkaupunki-kilpailuun on avoinna
24.08.2015 Kansallista vastinrahoitusta Horisontti 2020 -rahoitusta saaneille tutkimusorganisaatioille 
20.08.2015 Euroopan tutkimusneuvoston työohjelma ja hakuaikataulut vuodelle 2016
18.06.2015Seuraavat Horisonttin 2020 -haut avautuvat syyskuussa
21.05.2015 ERRINin hanketoimijatapahtuma co-creation teemaisille hankeideoille 15.6. Brysselissä
18.05.2015Muistio tapahtumasta Alueellisen kasvun mahdollistavat avainteknologiat (KETs-alat), synergiaedut Horisontti 2020 -ohjelman ja ERI-rahastoiden välillä
17.04.2015 Osallistu sosiaalisten innovaatioiden kilpailuun
02.04.2015FinCEAL Plus avasi jatkuvan haun hankevalmistelurahoitukseen
16.03.2015Kilpailu innovatiivisen naisyrittäjän palkinnosta on auki
24.02.2015Julkinen kuuleminen tutkimuksen 7. puiteohjelmasta
24.02.2015 Horisontti 2020 -ohjelman uusi hakukierros valmisteilla
12.02.2015 Osallistu sosiaalisten innovaatioiden turnaukseen 21.3.2015 mennessä
28.01.2015 Horisontti 2020 - Yhteiskunnalliset haasteet 6 infopäivä 26.2.2015
22.01.2015 Nopeampi väylä ideasta markkinoille: Fast Track to Innovation Pilot  2015-2016
14.01.2015 Valmistelurahoitusta kansainväliin hankkeisiin 
Jatkuvasti päivittyvä Horisontti 2020 -infopäivät ja hanketoimijatapahtumat