Terveydenhuolto ja sosiaaliala

Vuoden 2013 tiedotteet:

26.02.2013Alueiden komitean "Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi" -hankkeen arviointikysely ja -konferenssi
06.03.2013Rajat ylittävä terveydenhuolto ja aktiivinen ikääntyminen
02.05.2013Isovanhemmat lasten huoltajina
28.06.2013Elinikäinen oppiminen ja oppiminen eri-ikäisten kanssa – GoAct Project
19.09.2013Uusi työllisyyttä ja sosiaalisia innovaatioita koskeva Euroopan Unionin ohjelma EaSI
19.09.2013Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -työohjelmaluonnos vuosille 2014–2015
02.10.2013 Ehdotuspyyntö PROGRESS-ohjelmaan: sosiaalipolitiikan innovaatiot, politiikkauudistukset tai -muutokset
14.10.2013 ERRIN järjestää terveysalan, ICT:n sekä bio- ja nanotieteet poikkileikkaavan hanketoimijatapahtuman Brysselissä - päivämäärä muutettu 10.12.
10.10.2013 Infopäivä: Horisontti 2020 - "Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi", Brysselissä
28.10.2013 Ilmoittautuminen avattu ERRIN terveyshanketoimijatapahtumaan 10.12