Terveydenhuolto ja sosiaaliala

Vuoden 2021 tiedotteet:
1.7.2021 Euroopan komissio on käynnistänyt syöpätietokeskuksen
2.6.2021 EU:n digitaalinen covid-19 -todistus etenee EU:n palveluväylän käyttöönoton myötä
4.5.2021 Uusi työkalu väestörakenteen muutoksen seuraamiseksi ja ennakoimiseksi
4.5.2021 Komissio käynnistää julkisen kuulemisen eurooppalaisesta terveystietoalueesta
10.3.2021 Komissio on julkaissut toimintasuunnitelman koskien Euroopan sosiaalisia oikeuksia
05.03.2021 Komissio on esitellyt uuden vammaisten oikeuksia koskevan strategian
15.02.2021. EU:n uusi syöväntorjuntasuunnitelma on julkaistu
02.02.2021. Komissio on avannut julkisen kuulemisen keinoista reagoida väestön ikääntymisen vaikutuksiin