Vuoden 2016 tiedotteet
14.9.2016 infotapahtuma Horisontti 2020 -ohjelman ilmastotoimiin, ympäristöön, resurssitehokkuuteen ja raaka-aineisiin liittyvistä hauista