Maaseudun kehittäminen 

Vuoden 2014 tiedotteet:

20.11.2014Maaseuturahaston hankerahoituksen haku käynnistyy ensi vuonna - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kartoittaa alustavia hanke-ehdotuksia
10.09.2014 ERRIN:n ja ERIAFF:n hanketoimijatapahtuma Brysselissä 28.11.2014
21.08.2014  Yhteisen maatalouspolitiikan tiedotuskilpailu
06.08.2014 Verkkokysely Copernicus-ohjelmasta
18.7.2014   Asiantuntijahaku: Eurooppalainen innovaatiokumppanuus "Maatalouden tuottavuus ja kestävyys" (EIP-AGRI)
22.05.2014 Maatalouden eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-AGRI järjestää julkisen kuulemisen tulevien teemaryhmien aihepiireistä
14.05.2014  Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2014 - 2020
12.03.2014 Asiantuntijahaku: Eurooppalainen innovaatiokumppanuus "Maatalouden tuottavuus ja kestävyys" (EIP-AGRI)
21.01.2014Työpaja: Tutkimuksen ja käytännön yhdistäminen – Horisontti 2020:n tarjoamat innovaa-tiomahdollisuudet maataloudessa ja maaseudulla