Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö

Vuoden 2014 tiedotteet:

12.12.2014 Vuoden 2015 RegioStars -kilpailu käynnistynyt
10.12.2014 NSPA -verkostolta vastaukset kahteen komission julkiseen kuulemiseen
04.12.2014 Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteinen teemahaku puualan ja kaivostoiminnan yhteishankkeiksi
03.12.2014 Kansallinen Itämeri ja INTERREG -infopäivä
17.11.2014 Interreg Pohjoinen -ohjelman tiedotustilaisuudet 25.11.
10.11.2014 Verkkokysely menestyksekkäästä alueiden välisestä ja rajat ylittävästä T&K -yhteistyöstä
14.10.2014 Kilpailu: Euroopan yrittäjyysalue 2016
09.10.2014 Konferenssi: NSPA Forum Bodøssa Norjassa 4.-5. marraskuuta
09.10.2014 Euroopan komissio ja Suomi sopivat rakenne- ja investointirahastojen käytöstä vuosina 2014-2020
02.10.2014Komissaariehdokkaiden kuulemiset: Romanian Corina Crețu & aluepolitiikka
31.07.2014 Seminaari: Aligning regional investment to major enablers for future growth
16.07.2014 Ilmoittautuminen Open Days -tapahtumaan on alkanut
10.07.2014 Ennakkoilmoitus Pohjoinen periferia ja Arktinen -ohjelman hakujen aukeamisesta
24.06.2014 Alueiden komitea järjesti tilaisuuden julkishallinnon toiminnan kehittämisestä EAKR- ja koheesiorahastojen hallinnoinnissa
19.06.2014 Keskustelutilaisuus ESR-rahoituksen hyödyntämisestä julkishallinnon kehittämisessä
17.06.2014 Euroopan alueellisen yhteistyön EAY-ohjelmat on hyväksytty
27.05.2014 Älykkään erikoistumisen foorumi tarjoaa työkaluja alueiden toimijoiden käyttöön
14.05.2014  Älykkään erikoistumisen konferenssi "Mobilising Europe's Universities for Smart Specialisation" Brysselissä
13.05.2014 Alueiden komitea järjestää keskustelutilaisuuksia rakennerahastojen hallinnasta ja alueellisista valtiontukisäännöksistä
13.05.2014 Suomen rakennerahastokausi vuosille 2014-2020 on avattu
09.05.2014 Uudet maakohtaiset koheesiopolitiikan tiedotteet on julkaistu
08.05.2014 Älykkään erikoistumisen seminaari Rovaniemellä
10.04.2014 Katalonia, Aquitaine ja Skåne näyttävät esimerkkiä älykkään erikoistumisen strategioiden toteuttamisessa
01.04.2014 Interrerg IVC-ohjelman tapahtuma 'Policy sharing, policy learning'-tapahtuma järjestetään Brysselissä toukokuussa
15.03.2014 Haku klusteristrategioiden mallialueiksi on auki
26.02.2014 Muistio Interreg Europe -ohjelmaluonnoksen kuulemistilaisuudesta
24.01.2014 EU-instituutioiden avoimien ovien päivä järjestetään 17.5.2014
21.01.2014 EU:n julkinen kuuleminen liittyen Interreg Europe-ohjelmaan