Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö

Vuoden 2013 tiedotteet:

06.02.2013Alueiden komitean kuuleminen EU-politiikkaohjelmien alueellisten vaikutusten arvioinnista
13.02.2013 Ajankohtaiskatsaus: Älykäs erikoistuminen
22.02.2013 EU:n Itämeren alueen ohjelmaa 2014-2020 valmistelevat työpajat
28.03.2013 Komissio avaa klustereihin liittyvän ehdotuspyynnön, Clusters and Entrepreneurship in Support of Emerging Industries
18.04.2013 NSPA Forum Oulussa 21.-22.5.2013
19.04.2013 Vastaa ERRIN-verkoston ja älykkään erikoistumisen S3 Platformin kyselyyn: "Smart Specialisation and Entrepreneurial Discovery Process"
13.05.2013 Alueellisista innovaatiostrategioista ja älykkäästä erikoistumisesta
26.09.2013 Korjaus eiliseen sähkeeseen: NSPA-foorumi järjestetään jo 24.-25.10.2013
24.05.2013Yhteistyöverkostomme iBSG järjestää kesäseminaarin Brysselissä 17.6
16.07.2013 Komissiolta ohjeistusta: Tulevan ohjelmakauden rakenne- ja investointirahastojen hyödyntäminen EU:n yhdennetyn meripolitiikan toteuttamisessa 
16.09.2013 Alueiden komitea pyytää esimerkkejä innovaatiounioni -lippulaiva-aloitteen hyvistä käytänteistä. Vaikuta myös aloitteen kehittymiseen kyselyn kautta!
19.09.2013 Lentoasemien valtiontuen uudet suuntaviivat
25.09.2013 Ilmottaudu NSPA-foorumiin viimeistään 7.10.
18.10.2013 Komissio julkaisi ohjekirjan pk-yritysten älykästä kasvua ajavan aluepolitiikan tueksi
21.11.2013 Parlamentti hyväksyi koheesiopaketin vuosille 2014-2020
06.12.2013 Innovaatiounioni luottaa verkostojen voimaan
11.12.2013 Tutkimushankkeen kumppanuushaku alueille ja kaupungeille
19.12.2013 Tutkimus alue- ja koheesiopolitiikan vaikutuksesta väestönmuutoksen            ongelmiin