Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 30.4.2014

Brysselissä järjestetään 12.5. hanketoimijatapaaminen Smart Cities and Communities -innovaatiokumppanuudesta kiinnostuneille


Älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities) hakee parhaillaan kiinnostuneita toimijoita sitoumuspyyntömenettelyn kautta. Innovaatiokumppanuus vastaa tarpeeseen lisätä koordinoituja toimia eurooppalaisella tasolla älykkäiden kaupunkiratkaisujen leviämiseksi ja markkinoille päätymiseksi. Älykkäissä kaupungeissa ja yhteisöissä energiatehokkuus ja uusiutuvien energiamuotojen käyttö toteutuu rakentamisessa ja liikenteessä ja läpileikkaavat, älykkäät ICT-ratkaisut tukevat järjestelmien integrointia ja yhteensopivuutta.

Innovaatiokumppanuuteen valituksi tulleet pääsevät osalliseksi verkostoitumis- ja oppimismahdolli-suuksista sekä uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Kumppanuuteen osallistuminen lisää näkyvyyttä eurooppalaisella tasolla sekä tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön muiden samalla alalla työskentelevien eurooppalaisten toimijoiden kanssa.

ERRIN-verkosto järjestää 12. toukokuuta kaikille avoimen tapahtuman, jossa kerrotaan tarkemmin siitä, miksi kaupunkien kannattaa jättää sitoumus innovaatiokumppanuuteen sekä esitellään onnistuneita sitoumuksia. Toimijoilla on lisäksi mahdollisuus esitellä omia intressejään ja sitoumusideoitaan. Tilaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa.

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille kiinnostuneille, ja reksiteröityä voi ERRINin verkkosivujen kautta.

Sitoumuksia innovaatiokumppanuuuteen valitaan sitä mukaa kun niitä vastaanotetaan. Joitakin sitoumuksia on jo valittu, ja valitut sitoumukset toimivatkin hyvinä esimerkkeinä siitä, millaisia sitoumuksia innovaatiokumppanuuteen toivotaan. Valittuja sitoumuksia esitteleviin videoihin pääsee tutustumaan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden YouTube-kanavalla.

The Northern Sparsely Populated Areas-verkosto tulee EU-toimistojen johdolla jättämään sitoumuksen innovaatiokumppanuuteen ja lähestyy itä- ja pohjoissuomalaisia kaupunkeja ja muita toimijoita (mukaan lukien yritysten edustajia) asian tiimoilta lähiaikoina, joten mahdollisuus innovaatiokumppanuuteen mukaanlähtemiseen tarjoutuu myös ilman oman erillisen hakemuksen jättämistä. NSPA-hakemuksesta ennakkotietoja voi kysellä erityisasiantuntija Sointu Räisäseltä.

Lisätietoa:
Lisätietoa tapahtumasta ja rekisteröityminen
Lisätietoa älykkäiden kaupunkien ja yhteisöjen eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta