Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 31.3.2014

Julkinen kuuleminen energian vähittäismarkkinoista


Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen energian vähittäismarkkinoista. Kuulemisen tavoitteena on selvittää sidosryhmien mielipiteitä vähittäismarkkinoiden toiminnasta ja siitä, miten kuluttajat ovat hyötyneet pyrkimyksistä kehittää energiamarkkinoista yhä läpinäkyvämmät, kilpailukykyisemmät ja kustannustehokkaammat.

Kuulemisella pyritään hakemaan vastauksia siihen, millaisia asioita on otettava huomioon kehitettäessä energiamarkkinoita nykyistä hajautetumpaan, joustavampaan ja kuluttajaorientoituneempaan suuntaan.

Kysely on avoin kaikille aiheesta kiinnnostuneille 17. huhtikuuta saakka. Julkisen kuulemisen tuloksia tullaan hyödyntämään osana EU:n energian sisämarkkinoiden kehityksen ja tulevaisuuden suunnittelua.

Lisätietoa:
Linkki julkiseen kuulemiseen
Lisätietoa kuulemisesta