Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 31.07.2014

Seminaari: Aligning regional investment to digital enablers for future growth

Euroopan komissio järjestää yhteistyössä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kanssa seminaarin informaatioteknologian merkityksestä Euroopalle ja käytettävissä olevista rahoitusinstrumenteista.

Seminaarin tavoitteena on ideoida toimenpiteitä mm. tietoteknisten infrastruktuurien rakentamiseen ja digitaalisten sovellusten hyödyntämiseen sekä kerätä ideoita ja mahdollisia ratkaisuja, ja näin määritellä toimenpiteitä tietoteknisten infrastruktuurien kehittämiseksi ja digitaalisten sovellusten hyödyntämiseksi.

Yksi tapahtuman osuuksista keskittyy rakenne- ja investointirahastojen rahoituksen käyttöön liittyviin haasteisiin ja esteisiin. Osallistujien toivotaan tuovan keskusteluihin kokemuksiaan aiheesta. Näkemyksiään voi esittää myös tapahtuman verkkosivuilla. Lisäksi tilaisuuden Barriers, challenges and solutions  -osio tarjoaa rajalliselle määrälle halukkaita mahdollisuuden esitellä omia kokemuksiaan lyhyiden case-esitysten muodossa.

Seminaari järjestetään Brysselissä 24. syyskuuta 2014. Ilmoittautumisia pyydetään viimeistään 5. syyskuuta.


Lisätietoa:
Seminaarin esittely ja ohjelma
Ilmoittautuminen