Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 29.4.2014

Ikäystävällisiin elinympäristöihin keskittyvä AFE-INNOVNET-verkosto on nyt avattu hankekonsortion ulkopuolisille toimijoille

Maaliskuussa perustettiin uusi Euroopan unionin laajuinen AFE-INNOVNET-verkosto, joka pyrkii vastaamaan ikääntymisen asettamiin haasteisiin. Verkostolla on seuraavanlaisia tavoitteita:

  • Saattaa yhteen alue- ja paikallishallinnon edustajia sekä muita toimijoita, jakaa kokemuksia ja toimia yhteistyössä ikäystävällisten elinympäristöjen kehittämiseksi Euroopassa.

  • Kehittää tapoja, joilla alue- ja paikallishallinnon edustajat voivat arvioida ikäystävällisten ympäristöjen vaikutuksia. Lisäksi pyritään arvioimaan hyötyjä, joita voidaan saavuttaa kun ikääntyville ihmisille tarjotaan mahdollisuus osallistua oman elinympäristönsä suunnitteluun.

  • Koota yhteen toimivia ja muille alueille kopioitavissa olevia ICT- ja palveluratkaisuja ikäystävällisten elinympäristöjen kehittämiseksi.

  • Kehittää alue- ja paikallishallinnon viranomaisten "EU Covenant od Demographic Change" -sitoumus, jonka avulla luodaan poliittiset ja tekniset puitteet eurooppalaisten viranomaisten kestävälle yhteistyölle. Mallina sitoumukselle tullaan käyttämään ilmasto- ja energiatavoitteisiin keskittyvää Covenant of Mayors-konseptia.

Kaksivuotisen hankkeen konsortio koostuu 28 kumppanista 16 eri jäsenmaasta. Hanke on nyt auennut myös konsortion ulkopuolisille toimijoille. Verkoston jäsenten toivotaan osallistuvan hankkeen kehittämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen koko hankkeen toiminnan ajan. Verkoston jäsenille tarjoutuu mahdollisuus osallistua hankkeen seminaareihin, mainostaa toimintaansa AFE-INNOVNET:in verkkosivuilla, tilata hankkeen uutiskirjettä, päästä käsiksi kaikkeen hankkeen verkkosivuilta löytyvään materiaaliin. Verkostoon liittyminen tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua ja löytää partnereita tuleviin hankkeisiin.

Lisätietoa AFE-INNOVNET-verkostosta ja siihen liittymisestä löytyy alla olevien linkkien kautta.

Lisätietoa:
Lehdistötiedote
AFE-INNOVNET -verkkosivut
Verkostoon liittyminen