Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
TIEDOTE 2/2013 | 01.03.2013 | 10:09

European Tourism Indicator System for Sustainable Management at Destination Level (ETIS)- eurooppalaisen matkailun kestävän johtamisen mittaristo

Euroopan komissio sekä eurooppalaisen matkailun indikaattorijärjestelmää, European Tourism Indicator System for Sustainable Management at Destination Level (ETIS), kehittämässä mukana ollut hankekonsortio järjestivät konferenssin Brysselissä perjantaina 22.2.2013. ETIS-mittariston tarkoituksena on tarjota matkakohteiden sidosryhmille, erityisesti kohdejärjestelyjä tekeville organisaatioille (destination management organisation, DMO), helppokäyttöinen työkalu ja mittaristo, jonka avulla he voivat arvioida ja tarkkailla kohteidensa kestävyyttä. Mittariston avulla tuotettavan tiedon on tarkoitus informoida ja helpottaa sidosryhmien bencmarking- ja päätöksentekoprosesseja.

Seminaarissa käsiteltyjä teemoja olivat muun muassa:
1. kuinka eurooppalaisen matkailun kestävän johtamisen mittaristo voidaan nähdä osana olemassa olevia matka-kohteiden johtamisen järjestelmiä ja työkaluja, sekä sen synergiat eurooppalaisen matkailun kestävän johtamisen mittariston ja muiden olemassa olevien matkakohteiden johtamisen järjestelmien ja työkalujen välillä,
2. kuinka käyttää European Tourism Indicator System Toolkit-työkalua ja sen eri komponentteja, 3. kuinka ottaa käyttöön eurooppalaisen matkailun kestävän johtamisen mittariston indikaattoreita ja sitouttaa eri sidosryhmät mukaan toimintaan sekä verrata ja kommunikoida tulokset,
4. kokemuksia pilottihankkeista.

Lisätietoa:
Muistio European Tourism Indicator System for Sustainable Management at Destination Level (ETIS)- eurooppalaisen matkailun kestävän johtamisen mittaristo
European Tourism Indicator System for Sustainable Management at Destination Level (ETIS)-tapahtuman verkkosivut
Erityisasiantuntija Janika Luukinen, sähköposti janika.luukinen@eastnorth.fi