Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
ICT-TIEDOTE 02/2013 | 28.03.2013 |

Euroopan komission ehdotus tietoturvadirektiiviksi

Euroopan komissio julkaisi helmikuussa 2013 tietoturvallisuusstrategiansa (Cybersecurity Strategy of the European Union), joka sisältää lukuisia toimenpiteitä tietoturvallisuuden, vapaan tiedonkulun ja tietoverkkojen toiminnan turvaamiseksi. Strategian myötä unionille pyritään luomaan yhtenäinen tietoturvapolitiikka. Osana strategiaa esiteltiin myös esitys tietoturvadirektiiviksi. Direktiivi on itse asiassa merkittävin yksittäinen strategiassa käsitelty toimenpide. Liitteestä löytyvä muistio käsittelee kyseistä direktiiviä.

Direktiivi edellyttää jäsenvaltioilta tiettyjä minimivalmiuksia tietoturvan saralla, velvoittaa kansalliset viranomaiset eurooppalaiseen yhteistyöhön uhkien torjumiseksi sekä pyrkii luomaan yksityisen ja julkisen sektorin kattavan tietoturvariskienhallinnan kulttuurin.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Sointu Räisänen
Muistio