Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Tutkimus, kehitys ja innovointi | 28.2.2014

Eurooppalaisia innovaatiokumppanuuksia arvioiva raportti on julkaistu


Eurooppalaisia innovaatiokumppanuuksia (EIP) arvioiva raportti "European Innovation Partnerships (EIPs) as a Tool for Systemic Change" julkaistiin 27. helmikuuta. Raportin on laatinut riippumaton asiantuntijatyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Esko Aho.

Eurooppalaisten innovaatiokumppanuuksien tavoitteena on saattaa yhteen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita etsimään ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin tutkimuksen ja innovoinnin keinoin. Toimivien ratkaisujen etsimiseksi luodaan pitkän aikavälin toimintasuunnitelmia, ja toimia rahoitetaan sekä julkisin että yksityisin varoin. Tähän mennessä on hyväksytty seuraavat innovaatiokumppanuudet:
 - Active and Healthy Ageing
 - Agricultural Sustainability and Productivity
 - Smart Cities and Communities
 - Raw Materials
 - Water

Eurooppalaisia innovaatiokumppanuuksia arvioivassa raportissa ehdotetaan keinoja nykyisten innovaatiokumppanuuksien toimeenpanon kehittämiseksi sekä kriteerejä tuleville innovaatiokumppanuuksille. Työryhmä toteaa, että eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet näyttävät olevan toimiva keino Euroopan talouskasvun ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Ne ovat myös onnistuneet tavoitteessaan tuoda yhteen erilaisia toimijoita. Raportin mukaan innovaatiokumppanuuksia tulisi kuitenkin jatkossa syventää entisestään erityisesti niiden hallinnointijärjestelmää parantamalla.

Työryhmä uskoo, että raportissa esitettyjen suositusten toimeenpano on ehdottoman tärkeää, jotta eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet voisivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla ja tuoda toimijoita yhteen eurooppalaisen innovaatiotoiminnan kehittämiseksi.

Lisätietoja:
Raportti: European Innovation Partnerships (EIPs) as a Tool for Systemic Change
Lisätietoa Eurooppalaisista innovaatiokumppanuuksista