Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys | 27.05.2014 |

Älykkään erikoistumisen foorumi tarjoaa työkaluja alueiden toimijoiden käyttöön


Älykkään erikoistumisen foorumi (Smart Specialisation Platform) tukee EU:n jäsenmaita ja alueita kehittämään, ottamaan käyttöön ja uudistamaan omia älykkään erikoistumisen strategioitaan ja asemoimaan itsensä eurooppalaisessa viitekehyksessä. Tällä hetkellä foorumi koostuu 151 alueesta 14 eri EU-maasta sekä lisäksi kahdesta EU:n ulkopuolisesta alueesta. Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta foorumissa ovat mukana: Kainuu, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo.

Erilaisten tapahtumien ja muiden tukitoimintojen lisäksi, foorumi tarjoaa toimijoiden käyttöön myös kaksi konkreettista työkalua, jotka helpottavat verkostoitumista, kumppaanuuksien muodostamista ja samankaltaisten teemojen parissa työskentelevien alueiden identifioimista.

´Benchmarking Regional Structure´ on työkalu, jonka tietokannasta pystyy etsimään rakenteeltaan samankaltaisia alueita. Työkalu listaa alueen sosiaaliset, taloudelliset, teknologiset ja maantieteelliset piirteet. Tätä kautta voidaan saada tietoa siitä, minkälaiset politiikat ja käytännöt voisivat toimia myös oman alueen älykkään erikoistumisen strategiassa.  Kyseinen työkalu on  yleishyödyllinen ja voi toimia päätöksenteon tukena, kun mietitään alueen omia vahvuuksia.

'Eye@RIS3´ on työkalu, jonka tietokantaan alueet voivat syöttää oman älykkään erikoistumisen strategian prioriteetteja.Tietokannan avulla voidaan etsiä alueita, jotka ovat ottaneet strategiaansa samanlaisia prioriteetteja. Tätä kautta muun muassa verkostoituminen ja kumppanuuksien muodostaminen alueiden kanssa on helpompaa.

Älykkään erikoistumisen foorumiin rekisteröityminen tehdään hallintoviranomaistasolla ja Suomessa maakuntaliitot koordinoivat toimintaa. Älykkään erikoistumisen foorumin työkaluja ja  muita tukitoimintoja voivat kuitenkin hyödyntää maakuntaliittojen lisäksi myös muut alueiden toimijat.

Lisätietoa:
Smart Specialisation Platform komission sivuilla
Benchmarking Regional Structure-työkalu
Eye@RIS3
Erityisasiantuntija Janika Luukinen