Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Matkailu | 27.3.2014

Komission matkailuaiheisten infopäivien antia


Euroopan komissio järjesti Brysselissä viikolla 12 kaksi matkailuaiheista informaatiotilaisuutta. Tähän sähkeeseen ja liitteenä oleviin muistioihin on koottu pääasiat kummastakin tilaisuudesta.

20. maaliskuuta järjestettiin matkailuhankkeiden EU-rahoitusmahdollisuuksiin keskittynyt tilaisuus, jossa annettiin tietoa eri rahoituslähteistä. Tilaisuudessa esiteltiin seuraavia rahoituslähteitä: EAKR, Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY), Life, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Erasmus +, Luova Eurooppa, Horisontti 2020 ja COSME. Komissio valmistelee parhaillaan myös aiheeseen liittyvää eri pääosastojen hallinnoimat ohjelmat yhteen keräävää rahoitusopasta ´Guide on EU funding for the tourism sector´, joka on tarkoitus julkaista huhtikuun 2014 loppupuolella.

Seuraavana päivänä, 21. maaliskuuta, järjestettiin tilaisuus, jossa keskusteltiin IT-työkalujen tarjoamista mahdollisuuksista turismialalle, etenkin alan pk-yrityksille. Koska informaatiotekniikka ja esimerkiksi sosiaalinen media ovat nykyään niin tärkeä osa ihmisten arkea, olisi myös turismialan yrittäjien menestyäkseen tärkeää hyödyntää niitä toiminnassaan. Informaatioteknologian käytön kehittämistä turismialalla Euroopassa pyritään vauhdittamaan erilaisin keinoin. Taustalla on Eurooppa 2020 -strategiaan kuuluva Euroopan digitaalistrategia (Digital Agenda for Europe), jonka tavoitteena on auttaa eurooppalaisia yrityksiä ja kansalaisia hyödyntämään informaatioteknologiaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarkempaa tietoa tilaisuuksien sisällöstä löytyy alla olevien linkkien kautta.

Lisätietoa:
Muistio: Matkailun infopäivä 20.3.
Matkailun infopäivän 20.3. esitykset

Muistio: IT-työkalujen käyttö turismialalla 21.3.
IT-infopäivän 21.3. esitykset