Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Matkailu | 26.5.2014

Brysselissä järjestettiin infopäivä COSME-ohjelman matkailuaiheisiin hakuihin liittyen


ERRIN-verkoston matkailutyöryhmä ja NECSTouR-verkosto (Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism) järjestivät 15.5. Brysselissä yhteisen informaatio- ja hankevalmistelutilaisuuden yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan COSME-ohjelman matkailuhakuihin liittyen. Tilaisuudessa esiteltiin seuraavien kuukausien aikana avautuvien COSME-hakujen lisäksi myös 20 hankeideaa, joihin verkostoiden jäsenalueet hakevat kumppaneita.

COSME on EU-ohjelmista ainoa, jossa on matkailusektorille oma korvamerkitty lohkonsa ja budjettinsa. COSME-ohjelman rahoituksella pyritään:
1. kasvattamaan eurooppalaisen matkailusektorin kilpailukykyä (älykäs kasvu)
2. edistämään kestävän, vastuullisen ja laadukkaan matkailun kehittämistä (kestävä/osallistava kasvu)
3. vahvistamaan Euroopan profiilia ja mielikuvaa Euroopasta kestävien ja laadukkaiden matkailukohteiden tyyssijana (älykäs kasvu)
4. maksimoimaan EU-aloitteiden ja -rahoitusinstrumenttien hyödyntämispotentiaali (älykäs kasvu)

Lisätietoa tilaisuudesta ja COSME-ohjelman matkailuaiheisista hauista löytyy alla olevasta muistiosta.

Lisätietoa:
Tapahtuman muistio
Erityisasiantuntija Janika Luukinen