Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne 2/2014 | 26.02.2014 |

Uudet suositukset lentokenttien ja lentoyhtiöiden valtiontuista hyväksytty

Euroopan komissio hyväksyi 20.2.2014 uudet suositukset valtion tuista lentokenttiin ja lentoyhtiöihin liittyen. Suositusten tarkoituksena on varmistaa Euroopan kansalaisten liikkuvuus ja hyvät yhteydet alueiden välillä sekä minimoida kilpailun vääristymiä sisämarkkinoilla. Suositukset ovat osa komission valtiontukien uudistamisstrategiaa, jonka tarkoituksena on edistää kasvua sisämarkkinoilla kannustamalla tehokkaampiin tukitoimenpiteisiin ja keskittämällä komission tutkittavaksi vain tapaukset, joilla on suurin vaikutus kilpailuun.

Uusissa suosituksissa pääpiirteet ovat:
- Lentokenttäinfrastruktuuri:
Valtiontukia voidaan myöntää lentokenttäinfrastruktuurin kehittämiseen, mikäli kuljetukseen ja julkiseen liikenteeseen on ehdottoman tärkeää investoida lentokentälle pääsyn turvaamiseksi. Suosituksissa on määritelty myös maksimituen määrä, joka riippuu lentokentän koosta. Tällä taataan oikea yhdistelmä julkisia ja yksityisiä investointeja kentille. Tukien saamisen mahdollisuudet ovat paremmat pienemmille lentokentille.

- Toimintatuki alueellisille lentokentille:
Nykyisessä markkinatilanteessa lentokentät, joiden matkustajamäärä liikenteessä on esimerkiksi alle 700 000 henkilöä vuodessa, voi olla entistä vaikeampaa kattaa kustannuksia siirtymäkauden aikana. Lentokentille (alle 3 miljoonaa matkustajaa vuodessa) voidaan myöntää toimintatuki siirtymäkauden ajan (10 vuotta), jotta lentokentillä on aikaa sopeuttaa liiketoimintamalliansa. Suosituksiin sisältyy erityisjärjestely niille lentokentille, joilla on korkeampi tuki-intensiteetti ja uudelleenarviointi on näissä viiden vuoden kuluttua.

- Starttiraha lentoyrityksille uusien lentoreittien käynnistämiseen:
Tuen määrä on rajattu ajallisesti. Yhteensopivuuden edellytyksiä käynnistysvaiheen tuesta lentoyhtiöille on virtaviivaistettu ja mukautettu viimeaikaiseen markkinakehitykseen.

Uudet suositukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä kaikilla unionin kielillä maaliskuussa 2014.

Lisätietoa:
Komission lehdistötiedote
Suositukset lentokenttien ja lentoyhtiöiden valtion tuista